Пластично-възстановителна и естетична хирургия

Консултации

Консултативните прегледи се извършват в кабинета в кабинета в Аджибадем Сити Клиник ДКЦ Токуда от високо квалифицираните специалисти на звеното.

След съответния преглед и поставянето на диагнозата на достъпен език се обяснява на пациента естеството на планираната оперативна намеса, разясняват се възможните рискове и усложения. Дискутира се и се определя хода, обема и стойността на операцията.

По време на консултацията се дават указания за спазването на необходимия режим преди операцията, уточняват се детайлите, особеностите на ранния и късния следоперативен период и се набляга на необходимостта от спазването на определен в зависимост от интервенцията режим.

За записване са разкрити телефони: 02 403 4000 и 02 403 4911