Ортопедия и травматология

Смяна на колянна става

Протезиране на стави

В клиниката по Ортопедия и травматология на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда се извършват операции за смяна на стави по най-съвременните световни стандарти.

Хирурзите са изключително опитни, както в ендопротезирането на големи стави - тазобедрена, колянна, глезенна, раменна, лакътна, така и на малките стави в областта на китката и ръката.

Възстановяването на пациентите, на които е сменена става /тазобедрена, колянна, глезенна, раменна и т.н./ е бързо, защото операциите са миниинвазивни и щадящи. Отделението работи с последно поколение импланти.


Какво е колянна ендопротеза?

Колянната протеза се състои от няколко компонента – метални и полиетиленови  - имащи за цел да заместят увредените краища на участващите в колянната става кости и да позволят свободни движения.

Видове коленни протези:

1.1.Тотална колянна протеза – тази, при която се заместват всички ставни повърхности

1.2.Частични коленни протези – заместване на само част от ставата

При около 95% от ендопротезите фиксацията на компонентите е циментна. При останалите тя е безциментна – наличие на специално покритие на частите на протезата.

Причини за колянно протезиране

Причините най-често са свързани с остеоартрит на ставата – износване на ставния хрущял, което води до болезненост, деформация, ограничаване на движенията.

Причините за износване на ставата могат да бъдат свързани и със специфични артрити – ревматоиден, подагрозен, състояния след травми и инфекции на ставата.

Кога и защо да протезирам колянната си става?

Причините един пациент да предприеме това хирургично лечение са:

 • Болка при движение и в състояние на покой/нощно време
 • Неуспех и неповлияване на болката с методите на медикаментозното и инжекционно лечение
 • Загуба на движения в колянната става, неустойчивост, променен начин на ходене с натоварване на другите стави.
 • Ограничаване на подвижността за извършване на всекидневните ангажименти
 • Ограничаване на възможностите за включване в установения начин на живот, контакти, забавления.

Състоянието на колянната става се доказва с рентгенографско изследване и се дискутира с лекуващия специалист-ортопед.

Планиране, подготовка, приемане и престой

Как са организирани планиране, подготовка, приемане, престой на пациент с необходимост от протезиране на колянната става?

Решението за протезиране на колянната става се взема от пациента след дискусия със специалист-ортопед. Това е планова хирургия и се определя дата за прием на пациента. Назначава се подготовката на определени изследвания и консултации със специалисти .Необходимите консултации са съобразени с придружаващите заболявания на пациента, като понякога те изискват и съответна подготовка.

Особено внимание се обръща и на евентуалното наличие на огнища на инфекция – зъбни инфекции,бъбречни инфекции – които могат да предизвикат усложнения при този вид хирургия.

Постъпване

Пациентът постъпва на планираната дата с подготвените изследвания. В болницата се извършват нови изследвания съобразно стандарта по ортопедия. Подготвят се и специализирани рентгенови изследвания, които са необходими за планирането на операцията.

Операцията

Операцията се извършва на следващия ден. В ранния следоперативен период се извършва обезболяване  по подготвена програма. Отстраняването на дренаж от оперираната става, начало на рехабилитацията  - около 24 часа след операцията.

Престой

Престоят на пациента е около 7 дни. През този период се провежда наблюдение на оперативната рана, рехабилитация на движенията на оперираната става под ръководството на рехабилитатор и под наблюдението на лекуващия екип.

Какво представлява операцията?

Този вид оперативна интервенция е от групата на големите хирургични интервенции. Практикува се сравнително често.

Анестезия

Анестезията при този вид хирургия най-често е локорегионална /само на долните крайници/ -  или обща анестезия. Решението за вида упойка зависи от състоянието на пациента и се дискутира при консултацията с участващия специалист-анестезиолог.

Операцията

Оперативната интервенция продължава около 1,5 часа. Свързана е с известна кръвозагуба. При неголяма част от пациентите се налага в следоперативния период кръвопреливане. Съществуват и системи за запазване на кръвта на пациента с последващо преливане, като този вид системи са универсални и достъпни.

Модерно оборудване

Възможно е реализацията на този вид операция под компютърен контрол със специално подготвена програма, апаратура и инструментариум /компютърна навигация/. Отделението по Ортопедия в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда разполага с необходимото оборудване за този вид хирургия.

Следоперативен период

Ранна рехабилитация

По време на престоя в ортопедичното клиниката пациентът провежда рехабилитация на оперираната става по установена програма и под ръководството на рехабилитатор. В този ранен период се използват и обезболяващи и студени компреси при провеждането на съответните упражнения. Възможно е и използването на специални апарати за раздвижване на коляното.

Ранната рехабилитация е от водещо значение за възстановяване на движенията на коляно в свиване и изпъване, възстановяване на мускулатурата на оперирания крайник.

Рехабилитация след изписването

Рехабилитацията на пациента след изписването може да продължи в специализирани отделения като Отделението по физикална терапия и рехабилитация на АСК УМБАЛ Токуда. Преходът към пълноценно натоварване на оперираната става се извършва постепенно, като около 60 дни след операцията може да започне натоварване без помощни средства.

Пациентът може да забележи известно затопляне на оперираното коляно  в периода на раздвижване.Този симптом може да се открие до около 6 месеца след операцията, като това не е повод за безпокойство.

Какви са възможните усложнения?

 • Венозна тромбоза

  Профилактиката  на  венозната тромбоза се извършва по утвърдена програма в стандарта по ортопедия и продължава  около 45 дни следоперативно със специални медикаменти. Дозировката и начинът на приложение се определя от лекуващия екип.

 • Инфекции

  Профилактиката на оперативната инфекция се извършва с приложението на антибиотици пред и следоперативно по схема.

  Намаляването на рисковете от поява на късни инфекции около имплантираната става е свързано:
 • с подготовката на пациента – изключване на инфекциозни огнища
 • с избягването на появата на нови огнища на инфекции в следоперативния период. Наличието на имплант трябва да бъде съобщавано при провеждане на лечение по повод други заболявания.

Инфекциозните усложнения на оперираната става са сериозни и изискват своевременна консултация с ортопед.Тяхното лечение понякога изисква нови оперативни интервенции и продължително антибиотично лечение.

 • Разхлабване на ставата

  Под разхлабване на ставата се разбира появата на движение между импланта и костта.Това е свързано с болки и оток на оперираното коляно. Причините могат да бъдат от различно естество – неспазване на указанията за граници на натоварване, наднормено тегло /20% над нормата/, промяна в качеството на костта поради новопоявили се заболявания или приложението на дадени медикаменти.

  Лечението на разхлабването на ставата е свързано с ново оперативно лечение и използването на специализирани импланити за този вид хирургия. Спазването на уточнената програма за контролни прегледи и ранното откриване на разхлабването на ставата е от водещо значение за избягването на големи костни дефекти и по-лесното и с по-добри резултати провеждане на последващото оперативно лечение.

Специализирана става за повторно протeзиране на коляно

Живот с колянна става

Пациентите, които претърпяват тази операция са в големия си брой над 65 години. Понякога при налични показания е възможно да бъдат оперирани и много по-млади пациенти.

Периода на преживяемост на една колянна става е около 20 години. Около 90% от пациентите имат добри и отлични резултати след протезирането. Намалението на болезнеността е около 80-95%. В голяма стeпен се възстанова обемът на движение.

Пациентите имат комфорт на всекидневните движения, възможност и за определени спортни занимания – плуване, каране на колело, голф.

Основни препоръки:

1. Следете Вашето тегло

2. Избягвайте прекалени натоварвания

3. Предупредете своя зъболекар и лекуващ лекар за наличието на имплант и необходимостта от избягване на инфекциозни усложнения.

4. Откажете се от опасни за ставата спортове – ски, контактни спортове, скачане и т.н.

5. Спазвайте графика за контролни прегледи!