Ортопедия и травматология

Реконструктивна ортопедична хирургия

Реконструктивна и пластична хирургия на опорно-двигателния апарат:

  • Възстановяване и корекции на следтравматични функционални и пластични дефекти на костите и меките тъкани
  • Удължаване на крайници и части от скелета
  • Сухожилна и мускулна пластика
  • Свободна и несвободна кожна пластика в областта на опорно-двигателния апарат
  • Свободен тъканен трансфер  в областта на опорно-двигателния апарат
  • Възстановяване на периферно-нервни увреди в областта на опорно-двигателния апарат.
За да се свържете с клиниката по Ортопедия, можете да ползвате следния електронен адрес: tokudaortopedia@gmail.com