Клинична лаборатория

Тест за Ебола

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда разполага с RealStarFILOVIRUSTypeRT-PCRKit 1.0 за диагностициране на вирусите Ебола и Марбург. Китът се произвежда от биотехнологичната компания AltonaDiagnosticsGmbH - базирана в Хамбург - и притежава CE-IVD сертификат за ин витро диагностична употреба в рамките на ЕС. В САЩ се използва лимитирана версия на кита, която открива наличие само на Ебола вирус и е със статут на диагностикум за извънредна употреба. 

RealStarFILOVIRUS китът дава прецизна оценка за наличието/липсата на вирусна РНК в пробата до няколко часа. Китът открива и двата представителя на семейство Filoviridae – Ебола и Марбург вирусите (като разграничава между тях) и освен това доказва индивидуално щама Заир (ZEBOV), установен като основния причинител на настоящата епидемия на Ебола в Западна Африка. 

RealStarFILOVIRUS китът използва real-timePCR технологията, която в световен мащаб е златен стандарт в диагностиката на вирусни и бактериални инфекции. Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда разполага с аналитичната система Rotor-GeneQ на биотехнологичния гигант QIAGENGmbH, която е валидирана за употреба с RealStarFILOVIRUS кита и се използва рутинно в болницата за други молекулярно диагностични изследвания. 

Освен Заир Ебола и Марбург, реактивът открива и останалите представители на род Ebolavirus: Bundibugyo (BEBOV), Reston (RESTV), Sudan (SEBOV) и Tai Forest (TAFV). Налице са и необходимите положителни контроли, проследяващи функционалността на използваните реагенти, както и вътрешна контрола, следяща за замърсяване на клиничния материал. 

Материалът за изследване е серум, плазма или цяла кръв, от които се изолира РНК по стандартна процедура за около 1 час. В рамките на този процес, инфекциозният материал се „обезврежда“ от специален реагент, наречен буфер AVL. Самата PCR процедура отнема близо 2,0 – 2,5 ч.

Гореспоменатите реактиви са предоставени на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда от официалния дистрибутор на QIAGEN GmbH – „Ес Джи Пи – Био Дайнамикс“ ООД.

Информация за специалисти 

Тестът Real Star FILOVIRUS Type RT-PCR Kit 1.0 използва технологията REAL-TIME PCR (RT-PCR) и е приспособен и за ROTOR GENE – QIAGEN – апаратурата, с която  се извършват молекулярно-диагностичните вирусологични и генетични изследвания в Болница Токуда.  Чрез RT-PCR  се откриват всички вируси от семейство FILOVIRIDAE   -  5 –те известни щама на род EBOLAVIRUS: Bundibugyo (BEBOV), Reston (RESTV), Sudan (SEBOV), Tai Forest (TAFV) и Zaire (ZEBOV), както и единствения известен представител на род MARBURGVIRUS. За всеки  вирус в теста е включена съответната положителна контрола, като реакционните смеси са за по 24 определяния / на всеки вирус. Вътрешната контрола е еднаква за всички филовируси.

Тестът дава възможност за качествено определяне на всеки от вирусите при едновременна амплификация – т.е. реакцията може да се извърши едновременно за всички 6 вируса. Отчитането на резултата става  в различни канали на  RotorGene.

Материалът за изследване е серум, плазма или цяла кръв, от които се изолира РНК по стандартна процедура за около 1 час. Поставянето на PCR реакцията и амплификацията отнемат около 2,0 – 2,5 ч.