Клинична лаборатория

Съвременна аналитична апаратура

Лабораторията е оборудвана с високотехнологична  апаратура и работи по международно утвърдени аналитични методи.  

Нашата съвременна аналитична апаратура включва:

  • хематологични броячи селективни
  • автоматични клинико-химични анализатори анализатори за високо специализирани имунометрични изследвания
  • хемостазен анализатор 
  • кръвно-газов анализатор

Лабораторията разполага с интегрирана лабораторна информационна система с  възможност за архивиране на резултатите от всички проведени изследвания и уникална бар-код идентификация на взетите проби.

Всекидневният качествен контрол гарантира надеждността на клинико-лабораторните резултати.  

Лабораторията участва в Националната система за осигуряване на качество и в международни програми за външен качествен контрол.

 

Резултати от изследвания

Можете да проверите своите резултати от изследвания тук

  • Можете да получите своята парола за достъп на локална регистратура Клинична лаборатория.
  • Важно! Парола и потребителско име не могат да бъдат предоставяни по е-mail или телефон. Те се получават лично, с оглед запазване конфиденциалност на личните данни и информация от изследвания.