Клинична лаборатория

RT-PCR тест за COVID-19

Какво представлява RT-PCR тестът?

Молекулярната диагностика (RT-PCR) е стандарт в доказването на SARS CoV-2. Пробата се взима от носоглътката и фаринкса, където най-напред попадат вирусните частици и най-рано могат да бъдат открити. RT PCR - тестовете са с най-висока чувствителност и специфичност.

RT-PCR тестовете използват техника на копиране и репликиране на малки сегменти от ДНК, чрез която може да се направи съпоставка дали в изследвания материал се съдържа определен участък от ДНК на вируса. С помощта на праймери и сонди, съвпадащите участъци флуоресцират при намиране на вируса. Тъй като COVID-19 e РНК вирус, се използват определени ензими, които конвертират РНК в ДНК. Затова изследването се нарича RT-PCR - обратно транскриптазна полимеразна верижна реакция (Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction).

Недостатъци на RT-PCR са необходимостта от специализирана апаратура и висококвалифициран персонал, дълъг аналитичен процес и висока цена.

Кога да се тествам?

Времевият интервал, в който е най-висока вероятността да се открият вирусни частици е от 3-я ден след заразяване до 10-14 ден от изявата на клиничните симптоми.

Вземане на проба за тест

Вземането на проби се извършва извън лечебното заведение в обособен за целта мобилен пункт в близост до входа на Спешно отделение. Обозначителни табели ще ви помогнат да се ориентирате до него. Процедурата представлява натривка от гърлото, сливиците или зачервени участъци от двете ноздри със стерилен тампон. Правилното вземане на пробите е изключително важно за надеждността на резултата и затова в Болница Токуда то се извършва само от специално обучени за тази манипулация медицински специалистиПерсоналът в мобилната лаборатория ползва лични предпазни средства с висок клас защита. На място има осигурени дезинфекционни материали и за пациентите.

За извършването на теста, е необходимо пациентът да подпише Декларация за информирано съгласие, която можете да се попълни на място.

Ако посещавате болницата само за тестване за коронавирус с RT-PCR тест, не е необходимо да посещавате регистратура. Попълването на информирано съгласие и получаване на парола за интернет-достъп до резултатите става на място в мобилния пункт. 

Сертификат за негативен тест

За негативен резултат от проведения тест се издава международен сертификат на английски език с холограмен стикер. За улеснение можете да попълните предварително вашите данни (три имена, дата на раждане, номер и валидност на лична карта) в официалната бланка тук>> 

Сертификация на лабораторията

Клинична Лаборатория на Болница Токуда е международно сертифицирана за качество и компетентност на PCR-диагностика на COVID-19 със сертификат от Instand - една от най-престижните организации за провеждане междулабораторни оценки на качеството в медицинските лаборатории.

Успешно издържаният външен контрол е един от основните индикатори за качество и задължително условие за Акредитация на медицинските лаборатории. 

INSTAND e. V. е интердисциплинарно, нестопанско, научно-медицинско общество с повече от 300 члена и организира тестове за компетентност като част от външно осигуряване на качеството  от 1970 г. в почти всички области на лабораторната диагностика. INSTAND e. V. е една от трите референтни институции, назначени от Германската медицинска асоциация и е отговорна за организирането на тестoвете за компетентност за контрол на качеството в медицинските лаборатории в страната.

Работно време и срок за получаване на резултат

  • Работното време е от 8.30 до 12.30ч, с предварително записване на час на тел. 02/403 4000.
  • Пациентите се планират през достатъчен интервал от време, за да се осигури социална дистанция и да се извърши нужната дезинфекция между отделните посещения. 
  • Срокът за получаване на резултати е 24 часа.

 

Имайте предвид

Изследването на безсимптомни пациенти може да даде отрицателен резултат, дори и при налична инфекция, защото в началото на заболяването броят на вирусните частици може да е недостатъчен.