Клинична лаборатория

Резултати от изследвания

Можете да проверите своите резултати от изследвания тук

  • Можете да получите своята парола за достъп на Локална регистратура Клинична лаборатория

Важно! Парола и потребителско име не могат да бъдат предоставяни по е-mail или телефон. Те се получават лично с оглед запазване конфиденциалност на личните данни и информация от изследвания.

Ако не разполагате с парола за интернет достъп или този начин не е удобен за Вас, всеки ден готовите резултати се получават на регистратура "Клинична лаборатория".

Ако имате въпроси, свързани с дейността на Клиничната лаборатория или за конкретни изследвания, можете да пишете на e-mail: tokuda.labo@acibademcityclinic.bg