Клинична лаборатория

Онкологични тестове за таргетна противотуморна терапия

Нови молекулярни изследвания за персонализираната онкология 

Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда предлага на своите пациенти прецизни онкологични тестове базирани на детекция, броене и анализ на свободно циркулиращи туморни клетки. В хода на раковото заболяване тези клетки се отделят от първичния тумор в кръвообращението и представляват инструмент на болестта за разпространение в отдалечени органи и образуване на метастази. Методът Maintrac® позволява да се изолират цикулиращи туморни клетки от кръвна проба на пациента и дава възможност да се тестват различни медикаменти с цел да се подбере най-ефективната химиотерапия, да се оцени ефективността от лечението и да се направи персонален избор на медикаменти за лечение.

Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда работи в сътрудничество с немското дружество DMB-Daignostics за изследвания на циркулиращи туморни клетки, базирани на технологията Maintrac®, както и с техния български партньор ГПСМП НМ Дженомикс, който организира и координира провеждането на изследванията в България.

„НМ Дженомикс" е групова практика за специализирана медицинска помощ, чиято дейност е  фокусирана в интегриране на българския пазар на утвърдени в световен мащаб медицински продукти и технологии в интерес на пациента. Решенията, които „НМ Дженомикс“ предлага са в сферата на персоналният подход за лечение на онологични заболявания и в областта на пренаталното проследяване. Благодарение на партньорството с водещи компании и доставчици на услуги в областта на молекулярно-генетичната диагностика от цяла Европа, НМ Дженомикс предлага медицински услуги от световен стандарт достъпни за българските пациенти.

„DMB-Daignostics” е немска компания специализирана в областта персонализирания подход при лечение на пациенти с онкологични заболявания. Екип от учени, лекари и специалисти осигуряват разработване и налагане на иновативни изследвания извършвани в сертифицирана лаборатория в Байройт, Германия. Методът Мaintrac е осигурил прецизирано и индивидуално лечение на над 10 000 пациента от Европа, Азия, Австралия и Нова Зеландия.