Клинична лаборатория

Комбиниран RT-PCR тест за COVID-19 и грип

Какво представлява?

Това е диагностичен мултиплексен молекулярен тест, който използва методът RT-PCR (обратно транскриптазна полимеразна верижна реакция) за едновременно качествено определяне на РНК от грип – тип А, грип – тип В и/или вируса SARS-CoV-2 – причинител на COVID-19.

Тестът открива дали определени участъци на ДНК на тези вируси се съдържат в гърлен или носен секрет (назофарингеален или орофарингеален секрет). Използва се мултиплексна едностъпкова RT-PCR техника чрез праймерни и флуоресцентни  сонди, насочени специфично към: матриксния протеин на грипния вирус – тип А (Flu A), матриксния протеин на грипния вирус тип В (Flu B), както и на нуклеокапсидния ген N на вируса SARS-CoV-2.

Тестът се препоръчва от СЗО за специфична диагностика и диференциране на трите вируса като причинители на остри дихателни смущения със сходни симптоми, но с различни причинители и различно лечение.

За извършването на теста, е необходимо пациентът да подпише Декларация за информирано съгласие, която може да се попълни на място.

 

Цена   

Цената на мултиплексния RT-PCR тест за COVID-19, грип А и грип B e 150 лв.