Хематология

Прегледи

В кабинета ни ежедневно се провеждат консултации по установен график за прегледи по НЗОК и свободен прием. Кабинетът се намира пред самото отделение на 6-ти етаж. Записването е на тел: 02/403 4000.

За улеснение на пациентите прегледите и приемането в клиниката се извършват своевременно, без излишно чакане.

В Клиниката по Хематология се извършват диагностични процедури за изследвания на костен мозък, както и флоуцитометрия на периферна кръв и костен мозък. Осъществяваме тази дейност в тясно сътрудничество с хирургичните отделения на болницата. Според локализацията на туморната формация се назначава консултация с хирург, който да извърши вземане на биопсия. Хистологичното и имунохистологичното изследване се прави отново в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, което е безспорно удобство за пациентите и пести тяхното време и енергия. Благодарение на активното мултидисциплинарно сътрудничество диагнозата се поставя бързо, което води до своевременно започване на терапия в името на качеството на живота на нашите пациенти.