Хематология

Лечение в отделението

За улеснение на пациентите прегледите и приемането в клиниката се извършват своевременно, без излишно чакане. 

Клиниката разполага с най-нови методи за диагностика на онкохематологични заболявания.

• Химиотерапия

• Таргетна терапия

• Плазма- и цитафереза

• Разработва се и  програма за трансплантация на стволови клетки. 

Химиотерапията се извършва в съответствие с европейските стандарти, след решение на Клинична комисия по левкемии и лимфоми, а за онкологично болните пациенти – Онкологичен комитет. Приготвянето на лекарствата за химиотерапия се извършва от квалифициран магистър-фармацевт в специално предназначено помещение на болничната аптека, оборудвано с ламинарен бокс и при строго спазване на правилата за асептика и безопасност на труда. 

За пациентите се грижи отлично професионално подготвен и приветлив персонал от лекари, медицински сестри и санитари. 

Персоналът има опит с лечението на тежко болни пациенти, вкл. и с палиативни грижи при пациенти със злокачествени заболявания /кръвопреливания, парентерално хранене, ефективно обезболяване и др/. 

Клиниката има възможност за обслужване на инвалидизирани пациенти.

Храненето на пациентите е според най- подходящата диета след консултация със специалист.

За лечението на най-често срещаните анемии /следкръвоизливните желязодефицитни анемии/ отделението провежда, по желание на пациента, амбулаторно или стационарно лечение с железен препарат за интравенозно приложение под лекарски контрол. При по-тежките анемии се осигурява и кръвопреливане.

Лечението на пациентите е грижа на мотивиран персонал, като двама от специалистите са с квалификация за лечение на болни от Великобритания и Франция.

След приключване на лечението, пациентите остават под наблюдение на екипа и имат право на безплатни прегледи. Така се осъществява и един от най-важните принципи на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда - осигуряване на медицински грижи за пациентите и след изписването им.