Физикална и рехабилитационна медицина

Неврална терапия

НЕВРАЛНА ТЕРАПИЯ

Новост в нетрадиционните лечебни методи на отделението по Физикална и рехабилитационна медицина на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда e Невралната терапия.

Невралната терапия е метод за разпознаване и обезвреждане на огнищата на хронично възпаление. Тя представлява инжекционна терапия, която се провежда с локални анестетици.

Лечението на болката или на функционалните разстройства се извършва чрез инжектиране на малки дози локални анестетици  /Lidocain 1% и Procain 1%/ на специфични места.

Кога е необходимо прилагане на Неврална Терапия:

• При различни функционални разстройства от невро–вегетативен и невро–соматичен произход.

• При хронични функционални разстройства или болка, които са резистентни на конвенционалното лечение.

• В случаите на тежка патология като допълваща терапия.

При какви заболявания и състояние Невралната терапия е препоръчинелна:

 • Остра и хронична болка в гръбначния стълб – шия, гръб, кръст
 • Спортни травми – навяхвания, изкълчвания, счупвания; радикулити; полиневропатии; тенис лакет – епикондилити
 • Ставни болки – тазобедрени, коленни, раменни и др.
 • Главоболие
 • Остро и хронично възпаление – на стави, нерви и вътрешни органи
 • Проблеми на кръвообращението 
 • Невровегетативни симптоми
 • Заболявания на вътрешните органи

Предимства на Невралната терапия:

 • Научно доказано въздействие
 • Липса на странични ефекти
 • Създава предпоставки за по-ефективното прилагане на съпътстващите лечебни методи
 • Непосредствено лечение на болката в острия стадий
 • При хронични заболявания бързо постигане на подобрение
 • Може да се съчетава с всички други методи за лечение на болката

Като част от  терапията  за  регулация целта на невралното терапевтично въздействие е да нормализира или подобри саморегулацията на тялото на различни нива.

Техники на Невралната терапия:

 • Инжектиране в мястото на болка, БАТ, trigger points
 • Сегментна терапия
 • Интравенозно инжектиране
 • Инжектиране в нервни стволове и ганглии
 • Инжектиране в огнища на хронично възпаление

Неврална терапия в отделението практикуват специалисти по физикална и рехабилитационна медицина, провели обучение при водещи специалисти и с дългогодишен опит.

Терапията се провежда един път седмично или месечно в зависимост от заболяването и оплакванията на пациентите. Преди започване на лечението се провежда подробен и задълбочен преглед за уточняване на методиката, по която ще се прилага невралната терапия.

Записването за преглед се осъществява на локалната регистратура на отделението или на тел. 02/403 4925.