Дерматология и Венерология

Микология

Диагностика и терапия на всички видове микотични инфекции. Използват се различни диагностични методи:

  • оглед на кожата със светлината на Wood
  • микроскопско изследване на нативни препарати
  • културелни методи
  • хистологично изследване