Дерматология и Венерология

Алергология

В отделението се извършва консултация и алергологично тестуване при всички кожни алергични заболявания. 
След получаване на резултатите пациентът получава индивидуална терапевтична и профилактична схема, целяща отстраняване на агентите, които предизвикват алергията, от обкръжаващата среда на пациента.