Дентална медицина

Поставяне на импланти

Имплантологията е сред водещите направления, в които Центъра по дентална медицина на Болница Токуда работи, прилагайки най-съвременни методи на поставяне на висококачествени импланти от лекари по дентална медицина с голям опит.


Кога е необходим имплант?
Зъбните импланти могат да подобрят качеството на живот на почти всеки, който има един липсващ зъб или повече. Хора от всички възрасти /с изключение на децата/ могат да се възползват от предимствата на зъбните импланти.

Прегледът от висококвалифициран зъболекар с опит в имплантологията определя дали да се постави имплант. Най-общо пациентите, които следва да бъдат лекувани по тази методика, са:

1. Пациенти с липса на единичен зъб
2. Пациенти с ограничени дефекти на зъбните редици
3. Пациенти с изразена непоносимост и невъзможно носене на частични или тотални протези

Предимства на денталните имплантати

 • Те са най-близкият заместител на естествените зъби.
 • Благодарение на имплатните имате стабилнот при хранене и уверена усмивка.
 • С денталните имплантати отпада необходимостта от изрязване на здрави зъби за закрепване на мост.
 • Благодарение на тях се преодолява болката, причинявана от недобре пасващи протези.
 • Денталните имплантати помагат за запазването на костта в челюстите.
 • В редица случаи те дори помагат за запазването на формата на лицето.


Какви импланти използваме?
Имплантите, с които работим в Центъра по Дентална медицина на Болница Токуда са направени от висококачествена биокерамика. Материалът е термоизолиращ, химически стабилен и електронеутрален. Има дълги години на употреба в ортопедичната хирургия. Дава перфектна естетика, благодарение на белезникавия си цвят. Шийката на импланта е с гладка повърхност, което възпрепрятства адхерирането и растежа на бактериите, докато ендосалната част е разграпавена, за по-добра адхезия на остеобластите и по-добра интеграция в костта.

Предоставяме следните услуги при поставяне на имплант:

 • Специализиран преглед
 • Цялостен план за лечение
 • Поставяне на имплант
 • Контролен преглед
 • Разкриване на импланта след успешното му интегриране в костта .
 • Поставяне на пънче и вземане на отпечатък.


Колко време продължава процесът на имплантиране?
Процесът на лечение с методите на имплантологията е продължителен и варира спрямо индивидуалните различия на пациентите. Най-общо периодът между първоначалния преглед до поставянето на короната може да бъде в рамките на 3 до 6 месеца.