Дентална медицина

Ортодонтско лечение

  • Предотвратяване на зъбно-челюстните деформации с методите на общата ортодонтска практика - брекети, миотерапия, предотвратяване на вредните навици
  • Комплекс от лечебни методи на световно ниво – конвенционални брекети, лингвални брекети,естетични брекети, силиконови апарати, шини.