Дентална медицина

Дентална хирургия

  • неоперативни и оперативни екстракции на зъби и корени;
  • лечение на възпалителни процеси и заболявания на пародонта;
  • оперативни лечение на кисти
  • шиниране и фиксиране на подвижни пародонтозни зъби с естетични ленти;
  • репозиция и фиксация на фрактурирани челюсти или експулсивни (избити) зъби;
  • интраорални и екстраорални инцизии;
  • хирургична подготовка на челюсти за протезиране.