Дентална медицина

Ендодонтия

Зъбната пулпа е тъкан (съставена от нерви, кръвоносни съдове и други тъкани) разположена вътре в зъба. Нейната функция е свързана с растежа на зъба (коронката и корена) , а след това осъществява физиологичния отговор на различни дразнители през целия живот. Специалността Ендодонтия разглежда биологията, физиологията, патологията и лечението на зъбната пулпа. Стоматолозите наричат този процес – кореново лечение.

Периодонциумът е мястото, което е ограничено, от една страна от  алвеолата , а от друга от цимента на зъба. Периодонтитът е възпалително заболяване на периодонциума. При този процес се  обхващат всички тъкани, намиращи се в съседство – цимент, алвеоларна кост и венецът на заболелия зъб.

Най-честите причини за възпалението или инфекцията на зъба са:

  • Зъбният кариес (най-често големи, дълбоки кариеси).
  • Натрупаният ефект от сменянето на няколко пломби.
  • Изборването, загряването и дезинфекцията .
  • Травматични инциденти.                                                                                            

Най-честите причина за болката са възпалителните заболявания на пулпата и периодонциума.

Пулпитът може да бъде причинен от различни фактори. Най-честите  причинители са бактериите и техните токсини. Те могат да достигнат  до зъбната пулпа, при наличието на кариес през дентиновите  каналчета, като това е най-честия механизъм. Ето защо от особена  важност е своевременното лекуване на наличните кариозни процеси  в устната кухина.

Най-често инфекцията прониква от кореновия канал при възпаление на зъбната пулпа. Бактериите могат да достигнат до корена и през венеца (пародонтален път). Когато има наличие и на гной, болката  вече е силна, пулсираща, почти винаги е нарушено и общото  състояние на организма. Освен остри, има и хронични заболявания  на периодонциума на зъба. Те протичат без особени усещания и измененията в костта се наблюдават на рентгенова снимка. В тези случаи лечението на зъба е абсолютно необходимо, защото в противен случай, процесът може да достигне големи размери и да се образува киста.

Пулпитът и периодонтитът са напълно лечими заболявания, в случай че пациентът е посетил кабинета, преди да са настъпили необратими процеси. Лечението се извършва под анестезия (упойка) в приятна  атмосфера, с цел да се осигури пълното спокойствие на пациента.   След отварянето на зъба и адекватно почистване на кореновите канали, болката намалява бързо и изчезва. Кореновите канали прецизно се почистват. С помощта на специална апаратура (апекслокатор) по дигитален път се определя точната дължината на  канала. По този начин се гарантира достигането на инструментите и на медикаментите точно до възпалителното огнище. При механичната обработка на кореновите канали се използват машинни системи за разширяването, които са от особена важност за  успешното лечение. След разширението се провежда химическа обработка на корено-каналната система с висококачествени препарати. В следващия етап се пристъпва към запълването на  каналите с топла вертикална кондензация - метод, който гарантира  качествено лечение и по-дълга преживяемост на зъба в устната  кухина. При по–тежки случаи и неповлияващи се инфекции, клиниката  разполага с диоден лазер за директно повлияване на инфекцията в каналите. При обработката с него се преодоляват голям брой патологични процеси