Чернодробно-жлъчна, панкреатична и обща хирургия

Преглед при хирург

Извършват се първични и вторични медицински прегледи по линия на НЗОК,  на ЗОФ, както и свободен платен прием.

Отделението разполага с 2 диагностични кабинета и една манипулационна зала.

Екипът на "Обща хирургия" се състои от 6 лекари, които са високо квалифицирани и с дълъг професионален опит. Всички имат придобита специалност по "Хирургия".