Чернодробно-жлъчна, панкреатична и обща хирургия

Миниинвазивна и лапароскопска хирургия

Миниинвазивна и лапароскопска хирургия
Миниинвазивната и лапароскопската хирургия – авангардни  методи в полза на пациента

Най-бързо развиващото се направление на хирургията през последното десетилетие е миниинвазивната и лапароскопска хирургия. Стремежът за нанасяне на възможно най-малка травма на организма по време на хирургична интервенция чрез минимален разрез води до по-бързо възстановяване на пациента, по-малко болки в следоперативния период и имат по-добър естетичен ефект. Доказано е, че лапароскопските операции не водят до потискане на имунната система на болния. Днес, по лапароскопски и миниинвазивен път могат да бъдат извършени почти всички оперативни интервенции в областта на плановата и спешна коремна хирургия, хирургията на щитовидната жлеза и др. 

Миниинвазивната диагностика и лапароскопската хирургия се считат за най-значимото постижение в областта на коремната хирургията през последните години. Докато оперира, хирургът следи интервенцията в реално време с помощта на видео системи, които му осигуряват много по-чист и подробен образ с възможност за приближаване и насочване.

Предимства на миниинвазивната и лапароскопска хирургия

Предимствата на тази техника в чисто медицински аспект се дължат на малките оперативни разрези и възможността за увеличаване на образа по време на операция. Плюсовете за пациента са:

 • минимална кръвозагуба
 • незначителна следоперативна травма
 • бързо възстановяване
 • кратък болничен престой
 • бързо връщане към нормалния начин на живот
 • по-добри козметични резултати (малки и почти незабележими белези)
Кои интервенции могат да се извършват с миниинвазивна техника?

Миниинвазивните техники започват все по-широко да навлизат в областта на конвенционалната хирургия и дори се считат за „златен стандарт” в много области:

 • Операции на жлъчен мехур и жлъчни пътища
 • Операции на хернии
 • Операции на апендикс

При по-сложни операции като чревни, стомашни, чернодробни, панкреатични и други миниинвазивната хирургия вече има традиции и може да се използва като много добра алтернатива на отворените операции.

ЖЛЪЧНОКАМЕННА БОЛЕСТ

Формирането на камъни в жлъчния мехур е едно от най-честите заболявания налагащи провеждането на оперативно лечение. Лапароскопската операция е признат „златен стандарт“ в лечението на тази болест. Заболяването засяга и двата пола, но се наблюдава по-често при жени в репродуктивна възраст.

Какви са симптомите? Честа тежест в дясното подребрие. Болки след прием на мазни храни с опасващ характер към гърба и дясното рамо.

Какви са опасностите? Опасностите са свързани с поява на усложнения на заболяването – остро възпаление на жлъчния мехур; развитие на механична жълтеница; остър панкреатит; рак на жлъчния мехур и др.

Какво трябва да се направи? При съмнение или установено заболяване, задължително трябва да се осъществи консултация със специалист и провеждане на изследвания! В никакъв случай не бива да се прибягва към самолечение, което би могло да доведе до поява на усложнения и ситуации заплашващи живота на пациента. Операцията се състои в отстраняване на жлъчния мехур по лапароскопски начин. При неусложнена жлъчнокаменна болест престоят в болница е с продължителност 1-2дни и връщането към обичайните задължения е в рамките на около седмица.

ХИАТАЛНА ХЕРНИЯ И ГАСТРО-ЕЗОФАГЕАЛНА РЕФЛУКСНА БОЛЕСТ (ГЕРБ)

Хиаталната херния е състояние, при което част от стомаха навлиза в гръдния кош през разширен отвор на диафрагмата. Създават се условия за връщане на стомашно осъдържимо към хранопровода. Често е съпроводена с периодично кървене и развитие на анемия.

Какви са симптомите? Честа поява на киселини, парене зад гръдната кост, сърцебиене, аритмия, кашлица и състояние наподобяващо астма.

Какви са опасностите? Възможно е често попадане на стомашно съдържимо към трахеята и белия дроб (аспирация), развитие на анемия, погрешно лечение за други

заболявания, чест прием на медикаменти за потискане на стомашната киселинност, усукване на част от стомаха в гръдния кош.

Какво трябва да се направи? Заболяването се диагностицира посредством контрастно изследване на хранопровод и стомах, както и с горна ендоскопия. Лапароскопската операция е стандарт в лечението на това заболаяване.

ХЕРНИИ НА КОРЕМНАТА СТЕНА

Херниите на коремната стена са най-честото заболяване, което налага оперативно лечение. Същността на заболяването е излизане на коремни органи през естествени или новоформирани отвори на коремната стена към подкожната тъкан. Най-често са слабинни (ингвинални), вентрални, следоперативни.

Какви са симптомите? Най-често оплакванията са свързани с поява на болки и подутина в слабинната област или друга част на коремната стена. Често болките се появяват след физически усилия.

Какви са опасностите? Възможно е да възникне „заклещване“ на хернията – състояние при което коремен орган да бъде притиснат от отвора през който е излязал от коремнатра кухина; образуване на сраствания; чревна непроходимост; гангрена и др.

Какво трябва да се направи? При съмнение за херния се обърнете към коремен хирург за консултация. Много голяма част от пациентите с хернии могат да бъдат оперирани по лапароскопски път. Това е свързано с по-кратък болничен престой, по-бързо възстановяване и избягване на усложнения свързани с разреза при конвенционалната операция. При отказ за лапароскопска операция и желание от Ваша страна потърсете второ мнение.

ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЯ НА ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО

През последните години заболяванията на дебелото черво непрекъснато се увеличават, което е свързано главно с начина на хранене и генетични фактори. Ракът на дебелото черво стана едно от най-честите онкологични заболявания. С развитието на медицинските технологии стана възможно извършването на лапароскопски намеси при заболявания на дебелото и правото черво. Доказано е, че при спазване на добри хирургични стандарти, онкологичните резултати при лапароскопски операции не се различават от тези при конвенционална операция. Переимуществото на лапароскопската операция се състои в съхраняване на имунитета на пациента по време и след оперативната интервенция, което е важно за онкологично болния. Останалите преимущества на методиката като липса на разрез, по-кратък болничен престой, по-бързо възстановяване функциите на стомашно-чревния тракт, по-ниските нива на болки са добре известни и доказани.

Кои заболявания на дебелото черво са показани за лапароскопски операции?

Полипи на дебелото черво, рак, дивертикулоза, възпалителни заболявания, ХУХК, рак на правото черво, доброкачествени тумори, някои вродени заболявания.

ЛАПАРОСКОПСКИ ОПЕРАЦИИ ПРИ СПЕШНИ КОРЕМНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Спешните коремни заболявания все по-често стават обект на лапароскопската хирургия. Въпреки развитите технологии често хирурзите се сблъскват с трудни диагностични случаи изискващи спешна коремна операция. В тези случаи лапароскопията е пръв метод на избор, поради факта, че в възможен пряк, директен оглед на коремната кухина (диагностична лапароскопия) и установяване на причината за състоянието.  В тези случаи често е възможно и провеждане на самата оперативна интервенция по лапароскопски път.

Остър апендицит. В много лечебни заведения с развита лапароскопска хириргия миниинвазивният достъп е първи избор при лечението на острия апендицит. Преимуществото на методиката е още по-голямо при случаите на усложнени форми, където е необходимо добро изчистване на коремната кухина, както и на случаи с трудна диференциална диагноза с някои гинекологични заболявания – усукани или спукани кисти на яйчниците, които могат да бъдат третирани лапароскопски.

Други чести състояния обект на лапароскопската хирургия са перфорирала стомашна и дуоденлна язва, руптурирали яйчникови кисти, вътрешно заклещване на тънкото черво и др.

ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЯ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ

С развитието на медицинските технологии стана възможно извършването на голям брой хирургични интервенции върху черния дроб по лапароскопски път.

Кои заболявания могат да бъдат третирани? Истински кисти на черния дроб. В определени случаи – паразитни кисти. Доброкачествени тумори, абсцес на черния дроб, метастази от рак на дебелото и правото черво, при наличие на показания – метастази в черния дроб от друг произход.

По лапароскопски път могат да бъдат извършвани комбинирани операции – например при рак на дебелото черво и метастази в черния дроб, както и етапи от такива комбинирани операции.

При диагностицирано чернодробно заболяване изискващо хирургична намеса може да бъде предложена лапароскопска хирургия в зависимост от заболяването и локализацията на патологичния процес.

ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЯ НА ПАНКРЕАСА

В наши дни се наблюдава увеличаване заболяванията на панкреаса изискващи хирургично лечение. Това е свързано с начина на живот, прием на алкохол, тютюнопушене, стрес, генетични фактори. Лапароскопската хирургия има място в хирургията на задстомашната жлеза.

Кои заболявания могат да бъдат лекувани по лапароскопски път?

Псевдокисти на панкреаса, кистаденом, доброкачествени тумори, някои форми на хроничен панкреатит. При определени случаи – рак на панкреаса.

Особено подходящи за лечение са локализации на патологичния процес в тялото и опашката на панкреаса, но е възможно при определени ситуации извършване на резекции и на главата на задстомашната жлеза. Започването на оперативната интервенция по лапароскопски път дава възможност за широк оглед на коремната кухина и откриване на метастази от заболяването които не са били диагностицирани. В тези случаи се избягва извършване на ненужни оперативни интервенции. Особено място имат палиативните операции при рак на главата на панкреаса.

ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЯ НА СТОМАХА

Днес все-повече се разширяват индикациите за лапароскопска хирургия на стомаха. Стана възможно извършването на различни по обем стомашни резекции.

Кои заболявания могат да бъдат лекувани по лапароскопски път?

Усложнена язвена болест на стомаха и дванадесетопръстника, доброкачествени тумори, мезенхимни тумори. В определени случаи – рак на стомаха и лимфом.

В случаи на рак на стома със съмнение за наличие на метастази стандартно поведение е извършване на диагностична лапароскопия и избягване на ненужни интервенции. При определени случаи на стомашен рак е възможно извършването на радикални резекции, чиито резултати са съпоставими с тези при конвенционална хирургия.

Лапароскоплската мобилизация и резекция на стомаха, като част от комбинираната коремна и гръдна операция по повод рак на хранопровода или кардията на стомаха е стандарт в множество центрове.

ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЯ ПРИ ДРУГИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В КОРЕМНАТА КУХИНА

Заболявания на далака. Най-честото заболяване на далака, което е показано за лапароскопска хирургия е хиперспленизмът. Това заболяване е свързано с повишено разрушаване на някои от формените елементи на кръвта – тромбоцити, еритроцити, левкоцити и др. В последствие се повишава рискът от кръвоизливи, инфекции и поява на анемия. Кисти, абсцеси на далака, хематоми са също показани за лапароскопска хирургия.

Тумори на надбъбречните жлези. Това са група заболявания, които могат да протичат симптоматично (диагностицирани по повод оплаквания), да бъдат установени при профилактичен преглед или при образно изследване по друг повод. Най-честите заболявания са болест на Къшинг и хипералдостеронизъм – болест на Кон. Обикновено тези пациенти са диагностицирани в клиники по ендокринология. Лапароскопската адреналектомия е стандарт при повечето пациенти с тумори на надбъбречните жлези, като по този начин се избягва широко разрязване на коремната стена.

Други заболявания, които могат да бъдат лекувани по лапароскопски път са дивертикули и тумори на тънкото черво, някои мезенхимни тумори, ретроперитонеални лимфни възли, кисти и др.

МИНИИНВАЗИВНА ХИРУРГИЯ НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА

Оперативен достъп до 3 см в областта на шията се смята за миниинвазивен. По този начин става възможно премахването най-често на доброкачествени възли, което е често срещана патология на щитовидната жлеза. При миниинвазивната хирургия се използват специални апарати, които извършват автоматично слепване на кръвоносните съдове и разединяват тъканите. Предмството е, че не се налага използването на хирургични конци. Следоператипвното възстановяване е изключително бързо. Не е за подценяване естетичния ефект след подобна операция, тъй-като разрезът обикновено се прави в областта на шията. 

Миниинвазивни техники при премахване на туморни и ракови образувания

В световен мащаб са направени редица проучвания на ефективността на миниинвазивната хирургия в тази област поради необходимостта от сигурни резултати при оперативното лечение. Тези изследвания доказаха, че миниинвазивните техники са също толкова надеждни в онкологията, колкото и конвенционалната хирургия. Безспорните преимущества на миниинвазивната хирургия са в областта на оперативното лечение на рака на дебелото черво. 

Направления, в които секторът по Миниивазивна хирургия работи:

Секторът се стреми към непрестанно усъвършенстване и развитие на миниинвазивните оперативни техники в областта на общата, коремната и спешната хирургия.


Обща и коремна хирургия:

 • диагностични процедури и операции върху хранопровод и стомах
 • гастроезофагеална рефлуксна болест
 • дебело и тънко черво
 • жлъчен мехур и жлъчни пътища
 • черен дроб
 • всички видове хернии 
Спешна хирургия:

Диагностика и операции по повод:

 • остър апендицит
 • перфорация на язва
 • илеуси

Секторът по миниинвазивна хирургия разполага с всички необходими ресурси за диагностика и модерно лечение на заболяванията на всички коремни органи и ретроперитонеалното пространство, седалището, ануса и околоаналното пространство. Това създава предпоставка за операция с най-малка травма, която е в основата на бързото възстановяване на пациента, краткия болничен престой и по-бързото връщане към ежедневните дейности.

 Екип
Д-р Веселин Маринов дм - хирург, началник направление Миниинвазивна и лапароскопска хирургия

През 1997г завършва медицина в МУ – София. От 1998 до 2003 г. работи и специализира хирургия в Трета хирургична клиника на УМБАЛСМ „Пирогов“. Същата година придобива специалност „Хирургия“. В периода 2003-2005г работи в УМБАЛ „Лозенец“ в екипа на Проф. Гайдарски. През 2005г спечелва стипендия и заминава на едногодишна специализация в областта на чернодробно-панкреатичната и онкологична хирургия в гр. Есен и Бохум, Германия. Преминал е курс по трансплантационна хирургия в Ню Касъл, Великобритания. В МБАЛ „Токуда Болница София“ е от самото начало. През 2008 г. преминава курс по миниинвазивна хирургия на щитовидната жлеза в Загреб, Хърватска. Има сертификационни курсове по жлъчно-чернодробна, панкреатична и лапароскопска хирургия. През 2011 г. Защитава дисертационен труд на тема „Проучване върху хирургичното лечение на хроничния панкреатит“ и придобива образователна и научна степен „Доктор“. През 2014 г. оглавява Миниинвазивна и лапароскопска хирургия.

Автор и съавтор е в над 40 национални и международни публикации.

През 2014 г. завършва УНСС, специалност Публична администрация, Здравен мениджмънт.

Членува в БХД, БАХГО, IASGO

Владее Английски, Руски и ползва Немски езици

Контакт: vesika_m@mail.bg

 

Д-р Георги Васев - обща и лапароскопска хирургия

Завършва образованието си във Висш медицински институт – София (1994).

След завършването си работи в Първо хирургично отделение на Окръжна болница – Перник (1994 - 1997). Продължава специализацията си в Първа градска болница – София (1997 - 2000), където придобива специалност по Обща хирургия (1999). Следва работа като ординатор в Клиниката по спешна и Клиниката по ендоскопска хирургия на Военномедицинска академия – София (2000 - 2006).

Натрупва значителен опит в бариатричната лапароскопска хирургия, докато работи във военна болница Джабер Ал-Сабах в Кувейт (2010/11). За кратко е хирург в медицинската мисия на EULEX в Прищина, Република Косово (2013 и 2014). От откриването на „Токуда болница София” през 2006 година е част от екипа й.

Следдипломното му обучение в България, Италия, Словения и Кувейт е по теми „Обща и оперативна хирургия” (1999), „Амбулаторна флебектомия” (2004), „Лапароскопска хирургия” (2005), „Възстановяване при слабинни хернии” (2007), „Бариатрична хирургия” (2010). 

Професионалният му интерес е прилагането минималноинвазивните /лапароскопски/ методи на лечение в коремната и спешната хирургия. Член е на Български лекарски съюз, Българското хирургическо дружество и Европейската асоциация за ендоскопска хирургия.

Говори английски, руски и арабски (медицински) език.   

За контакти : служебен телефон 0884 / 933 - 263, www.georgevassev.com или george.vassev@abv.bg