Акушерство и гинекология

Пакет „Проследяване на бременност близнаци-разширен“

"Проследяване на бременност близнаци-разширен" - част 1

/до 20-та седмица/

Брой
Прегледи 
Биохимичен скрининг на бременността - І-ви триместър1
Измерване на АН2
Фетална морфология бигемини независимо от триместъра1
Вторичен преглед 2
Първичен преглед1
Ехография - Абдоминална ехография2
Изследвания  
HBsAg1
Токсоплазмоза IgG1
Токсоплазмоза IgM1
Общ белтък1
TSH1
CMV IgG1
CMV IgM1
HIV 1/21
Антитела срещу сифилис – серологично изследване1
Вземане на кръв за лабораторно излседване в лаборатория2
Вземане на материал за микробиологично изследване - АГ2
Вземане на материал за цитологично изследване1
Влагалищен секрет с намазка2
Глюкоза2
Определяне на кръвна група от системата АВО и Rh/D/по кръстосан метод1
ПКК с автоматично диференциално броене2
Седимент-ориентировъчен2
СУЕ2
Химично изследване на урина със сухи тестове, комплексно 10 параметъра.2
Цитологично изследване на цервикална или вагинална намазка - за един брой1
ОБЩО:1133,5 лева
Цена след отстъпка1030 лева
Отстъпка лева 103,5 лева
% отстъпка9%

 

"Проследяване на бременност близнаци-разширен" - част 2 

/след 20-та седмица/

Брой
Прегледи 
Вагинален акушерски преглед1
Първичен преглед1
Фетална морфология бигемини независимо от триместъра1
Измерване на АН3
Вторичен преглед 3
Ехография - Абдоминална ехография3
Изследвания  
NST6
Общ белтък1
АЛАТ1
АСАТ1
Албумин1
TSH2
Вземане на кръв за лабораторно излседване в лаборатория2
Вземане на материал за микробиологично изследване - АГ1
Влагалищен секрет с намазка1
Глюкоза1
ПКК с автоматично диференциално броене2
Седимент-ориентировъчен2
СУЕ2
Химично изследване на урина със сухи тестове, комплексно 10 параметъра.2
ОБЩО:1331,5 лева
Цена след отстъпка1210 лева
Отстъпка лева 121,5 лева
% отстъпка9%