Акушерство и гинекология

Пакет „Проследяване на бременност близнаци -oптимален“

"Проследяване на бременност близнаци - oптимален" - част 1 

/до 20-та седмица/

Брой
Прегледи 
Първичен преглед1
Измерване на АН2
Фетална морфология бигемини независимо от триместъра1
Вторичен преглед 2
Биохимичен скрининг на бременността -І-ви триместър1
Ехография - Абдоминална ехография2
Изследвания  
Общ белтък1
CMV IgG1
CMV IgM1
Определяне на кръвна група от системата АВО и Rh/D/по кръстосан метод1
HBsAg1
Цитологично изследване на цервикална или вагинална намазка - за един брой1
Урина за урокултура1
HIV 1/21
Антитела срещу сифилис – серологично изследване1
TSH1
Токсоплазмоза IgG1
Токсоплазмоза IgM1
Вземане на кръв за лабораторно излседване в лаборатория2
Вземане на материал за микробиологично изследване - АГ2
Вземане на материал за цитологично изследване1
Влагалищен секрет с намазка2
Глюкоза2
ПКК с автоматично диференциално броене2
Седимент-ориентировъчен2
СУЕ2
Химично изследване на урина със сухи тестове, комплексно 10 параметъра.2
ОБЩО:1162,5 лева
Цена след отстъпка1100 лева
Отстъпка лева62,5 лева
% отстъпка5%

"Проследяване на бременност -близнаци oптимален" - част 2

/след 20-та седмица/

Брой
Прегледи 
Първичен преглед2
Измерване на АН3
Вторичен преглед3
Фетална морфология бигемини независимо от триместъра2
Вагинален акушерски преглед1
Ехография - Абдоминална ехография3
Изследвания  
Общ белтък1
Албумин1
ОГТТ1
NST8
АЛАТ1
АСАТ1
TSH2
Вземане на кръв за лабораторно излседване в лаборатория2
Вземане на материал за микробиологично изследване - АГ1
Влагалищен секрет с намазка1
Глюкоза1
ПКК с автоматично диференциално броене2
Седимент-ориентировъчен2
СУЕ2
Химично изследване на урина със сухи тестове, комплексно 10 параметъра.2
ОБЩО:1779,5 лева
Цена след отстъпка1600 лева
Отстъпка лева179,5 лева
% отстъпка10%