Акушерство и гинекология

Лапароскопска хирургия

Отделението по Обща и онкологична гинекология и тазова хирургия на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда разполага с нова лапароскопска техника и инструментариум за минимално-инвазивна щадяща гинекологична хирургия.  С помощта на апаратурата се разширява обема извършвани лапароскопски хирургични интервенции.

Новата техника позволява лапароскопско премахване на миомни възли на матката (миомектомия) с по-голям обем и брой с по-малко травматизъм и по-бързо възстановяване. Целта е да се запази матката и репродуктивните способности на жената.

С въвеждането на новите техники за хирургия може да се осъществи цялостно премахване на матката (хистеректомия) без необходимост от разрези на коремната стена при селектирани случаи. Това означава по-кратък болничен престой и значително съкращаване на възстановяването. Оборудването ще позволи рутинно въвеждане на минимално-инвазивни методи в гинекологичната хирургия при различни доброкачествени заболявания на женската репродуктивна система. 

Лапароскопските хирургични интервенции се провеждат през няколко малки отвора в коремната област. През един от отворите се въвеждат камерата и необходимите фини инструменти, а през другите - хирурзите направляват инструментите. Основните предимства на този вид хирургия са по-малко кръвозагуба и следоперативна болка, по-бързо възстановяване, по-малки (почти никакти) козметични белези, по-нисък риск от инфекции за пациента. Доказано е също така, че лапароскопските операции не водят до потискане на имунната система на болния.

Минимално-инвазивната диагностика и лапароскопската хирургия се считат за най-значимото постижение в областта на коремната и тазова хирургия през последните години.  Хирурзите извършват операцията като следят интервенцията в реално време с помощта на видео системи, които осигуряват образ с много висока разделителна способност и качество.  Има възможност за приближаване и насочване, което означава по-добра видимост и прецизност на операцията.

Предимства на лапароскопската хирургия

 • минимална кръвозагуба
 • незначителна следоперативна травма
 • бързо възстановяване
 • кратък болничен престой
 • бързо връщане към нормалния начин на живот
 • по-добри козметични резултати (малки и почти незабележими белези)

Според медицинските показания и преценката на лекуващия лекар в отделението могат да бъдат извършени минимално инвазивно:

 • Лапароскопска хистеректомия с или без тръби и яйчници
 • Лапароскопско отстраняване на миомни възли
 • Лапароскопско отстраняване на кисти на яйчници
 • Лапароскопско отстраняване на извънматочна бременност
 • Ендометриоза и др.