Акушерство и гинекология

Фетална морфология

Високо специализирани прегледи по време на бременност

 • Ултразвукова диагностика 6-10 г.с.
 • Ранен комбиниран биохимичен скрининг за хромозомни аномалии 11+0 – 13+6 г.с.
 • Ранна Фетална морфология 16-18 г.с.
 • Фетална ехокардиография 18-22 г.с.
 • Фетална морфология 20-24 г.с.
 • Късна Фетална морфология 30-34 г.с.
 • Доплерово изследване 30-40 г.с.

Ултразвуковото изследване е неинвазивен метод за пренатална оценка на плода, плацентата, околоплодната течност и кръвния ток в майчините и феталните съдове. Чрез него може да се оцени растежът и развитието на плода, да се диагностицират аномалии, да се контролира извършването на инвазивни манипулации, да се търсят маркери за хромозомни аномалии на плода.

Скрининг (от англ. screening: пресяване, селектиране) е систематичен, изследователски метод в областта на медицината, чиято цел е извършването на предварителен подбор чрез най-общо класифициране в предварително избрана област за изследване). Това е процес на идентифициране на здрави хора, които е възможно да са в по-голям риск от развитие на дадено заболяване.

Ранният комбиниран биохимичен скрининг представлява изследване, което се предлага на всички бременни жени, за оценка на риска по отношение на хромозомни аномалии на плода:

 • Синдром на Даун (Тризомия 21) и някои други хромозомни аномалии;
 • Синдром на Едуардс (Тризомия 18);
 • Синдром на Патау (Тризомия 13);
 • Синдром на Търнер Монозомия X);
 • триплоидии
 • други вродени структурни аномалии
 • оценка на риска за Прееклампсия и фетална растежна ретардация
 • оценка на риска за гестационен диабет

Комбинираният скрининг изследва и събира в себе си данни от ехографски изследвания и хормони на бременността от кръвна проба на жената. Снема се майчина анамнеза; изследва се нивото на два хормона - бета-фракция на човешкия хорион-гонадотропен хормон (б-ЧХГ) и свързания с бременността плазмен протеин А (РАРР-А). Специализираното ултразвуково изследване включва измерване на  количеството течност зад врата на плода (нухална транслусценция), носна кост, кръвен поток през трикуспидалната клапа на сърцето на плода; кръвен поток през ductus venosus в черния дроб на плода; наличие или липса на физически аномалии.

Ранна фетална морфология 16-18 г.с. Позволява да се определи риска от наличие на тежка хромозомна болест у плода. Прилага се, когато по някаква причина не е извършен ранен скрининг.

Феталната морфология представлява обстойно и високо-специализирано ултразвуково изследване на всички основни органи и системи на плода. Включва три основни аспекта:

 • фетална биометрия – измерване на основни биометрични показателя на плода
 • морфология – оценка на анатомията на плода
 • оценка на плацентата и околплодните води; матката (дължина на маточна шийка) и яйчниците
 • оценка на утеро-плацентарен кръвоток

Късна фетална морфология Целта на изследването е да се оцени анатомията на плода и да се изключат или установят аномалии, които се проявяват в по-късните срокове от бременността и са достъпни за ехографско диагностициране. Оценяват се размерите и растежа на плода; измерва се количеството околоплодна течност; определя се позицията на плацентата; измерва се кръвотока в различните съдове на плода, пъпната връв и маточните артерии; измерва се дължината на маточната шийка.

Доплерово изследване оценява кръвотока в майчино-феталната и фето-плацентарната циркулация.

Фетална ехокардиография представлява детайлно изследване на структури на сърцето: камери, предсърдия, аорта, белодробна артерия, белодробни вени, системни вени, междукамерна преграда, междупредсърдна преграда, както и двата канала - артериалния и венозния, които съществуват във феталния живот и се затварят, след като бебето се роди. При това изследване се оценява също така функцията на сърцето и сърдечния ритъм.
Изследването се препоръчва при аномалии на сърцето на плода, установени по време на рутинен ултразвуков преглед от акушер-гинеколог, при фамилна обремененост, при нарушения на сърдечната честота на плода или ритъма, при аномалия на друга основна система от органи,  при заболявания на бременната като диабет, фенилкетонурия и други, както и при прием на някои лекарства от жената по време на бременността, при хромозомни аномалии свързани с вродени сърдечни заболявания.

 

Фетална медицина на световно ниво

Д-р Анна Богданова е един от малкото специалисти в България, получили квалификацията си по фетална медицина в един от най-престижните учебни центрове в света – в периода 2014 - 2016 г. е научен сътрудник и специализант по фетална медицина в Кралски колеж, Лондон, Fetal Medicine Foundation. Тази специализация осигурява дългосрочна теоретична и практическа работа заедно с най-добрите специалисти в света.

Въвеждането на рутинна фетална диагностика е от сериозно значение не само за отделното семейство, но и за обществото като цяло.
Диплома по фетална медицина на Fetal medicine foundation гарантира една от най-задълбочените специализации по майчино-фетална медицина, която може да бъде получена в световен мащаб. Всеки от дипломираните лекари преминава през серия теоретични и практически обучения в срок от минимум 2 години.
Дипломираните специалисти придобиват висок стандарт на компетентност в клиничното поведение при високорискови бременности; ултразвукова диагностика наблюдение на фетални анатомични и функционални аномалии; доплерова оценка на матката и феталната циркулация; амниоцентеза, хорион-биопсия и кордоцентеза. Те практикуват и се обучават  в  центрове с висок процент високорискови бременности, интензивни грижи за новородени, неонатална хирургия, перинатална патология и генетични сътояния. Работата там дава на специализиращите лекари възможност да се запознаят с най-различни случаи, с различна степен на сложност, и да придобият теоретични знания и практически умения за правилното клинично поведение при всеки индивидуален казус.

 

 Галерия