Болнична аптека

Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда разполага с добре оборудвана „Болнична аптека”, разположена на площ от 368 кв.м. Това е звеното в болницата, което осигурява, съхранява и отпуска лекарствата и консумативите, необходими на лечебното заведение.

"Болнична аптека" на Болница Токуда е една от първите, в които лекарствените листове се изписват и обработват по електронен път. Модерното администриране се извършва с помощта на 11 компютърни конфигурации и специализиран софтуер.

Наркотичните лекарства се съхраняват в метален сейф, който е със секретно-кодово заключване. Термолабилните и огнеопасните лекарства са надеждно защитени. Достъпът на външни лица в работните и складовите помещения на аптеката е строго ограничен.

В болницата е създадена комисия по лекарствена политика, която изработва есенциална листа с основните лекарствени продукти, с които работи болничната аптека.