Ст.м.с. Снежана Лукарска

Завършва Медицински колеж към МУ "Йорданка Филаретова" през 1986 г. - специалност детска медицинска сестра. През януари 2012 г. придобива Бакалавърска степен по "Управление на здравните грижи" във Факултет по Обществено Здраве към Медицински Университет София. От 1986 г. до 2006 г. работи в Отделение по детска хиругия към "Пирогов", след което като старша мед. сестра в МБАЛ "Св. София", МЦ "Кортекс" и IV Градска Болница София. От април 2010 г. работи в Специализрана очна болница "Ак. Пашев", а от 29.07.2012 г. е поканена за старша мед. сестра в Офталмологично отделение на МБАЛ "Токуда Болница София".