Ст.м.с. Анета Бранкова

Завършила Медицински колеж ,, Йорданка Филаретова“ през 1996г. След това придобива магистърска степен от СУ,, Св. Климент Охридски“ по ,,Мениджмънт на социалните дейности“ и бакалавърска степен от МУ, Факултет по обществено здраве. След завършването си работи в V-та МБАЛ, Урологично отделение в продължение на единадесет години . В МБАЛ,,Токуда болница“, Отделение по Урология е от самото откриване, от м.февруари 2008 г.е старша медицинска сестра на същото отделение.