Проф. д-р Симеон Стойнов, дмн

Началник отделение
Качалник клиника по Гастроентерология
Проф. Стойнов е завършил Висш медицински институт (ВМИ), София през 1969 г. Притежава специалности по Вътрешни болести и Гастроентерология. Над 10 години е бил ръководител на Катедрата по гастроентерология във ВМИ. Работил е като директор на Институт по гастроентерология и хранене, ръководител на Клиничен център по гастроентерология, началник на Клиника по гастроентерология. Участвал е в над 10 клинични проучвания като главен изследовател. Председател е на Българското дружество по гастроентерология и членува в българския клон на Международния гастрохирургичен клуб ( IGSC ) и Организация Мондиале Гастроентерология (OMGE). Има над 150 научни статии в български и чуждестранни научни списания и над 60 участия в национални и международни конгреси и симпозиуми. Научните му интереси са в областта на заболяванията на тънкото черво и възпалителните чревни заболявания.