Проф. д-р Антония Цоневска, дм

Началник отделение
Началник на Клиника по Нуклеарна медицина
Проф. д-р Антония Цоневска е практикуващ лекар от 1983 г. Специалист е по медицинска радиология (нуклеарна медицина и лъчетерапия) и онкология.Тя има дългогодишен опит в диагностиката с прилагане на конвенционални и хибридни (SPECT-CT, PET-CT) нуклеарномедицински методи. Започнала е кариерата си в специалността нуклеарна медицина в 5МБАЛ, София. След спечелване на конкурс за научен сътрудник в Националната специализирана болница за активно лечение по онкология, работи в Клиниката по нуклеарна медицина до 2015 г., като дълги години е началник отделение. От 2015 г. работи в Клиниката по нуклеарна медицина в Аджибадем Сити Клиник. През 1991 г. защитава дисертация за придобиване на научната и образователна степен „доктор“. Преминала е през повече от 15 квалификационни курса по нуклеарна медицина и онкология, включително организирани от Европейското училище по нуклеарна медицина и Международната атомна агенция. Специализирала е в Италия и Словения. Проф. Цоневска има над 170 научни публикации в наши и международни научни издания и монографии, някои от които цитирани в авторитетни учебници като Cancer and the Heart, Cardiovascular Imaging, Diagnostic Imaging of Coronary Artery Disease, Bone Metastases: A Translational and Clinical Approach. Тя е доцент от 2007г. и професор от 2015 г. Нейните научни интереси и разработки са в областта на нуклеарната онкология и кардиология, хибридните диагностични методи. Тя е пионер в диагностиката на страничните ефекти и усложнения от лечението на болните с онкологични заболявания. Проф. Цоневска е член на Българската асоциация по радиология, Заместник председател на Дружеството по нуклеарна медицина, член на Европейска асоциация по нуклеарна медицина, Интернационално кардиоонкологично общество, Европейско общество по хибридни диагностични методи. Член е на комисията по клинични изпитвания на СБАЛО до 2015 г. и на Сити клиник от 2016 г. Тя е участвала като изследовател и съизследовател в множество клинични изпитвания и научни проекти. Проф. Цоневска е хоноруван преподавател в Медицинския факултет на Софийския университет „Св.Климент Охридски".
Свързани блог статии

Свързани блог статии

Нуклеарната медицина дава обективна оценка на лечението на онкоболни пациенти и открива ранни рецидиви