Д-р Валентин Куйкин

Интернист Лекар по Нуклеарна медицина
Завършил медицина във ВМИ – Плевен през 1985 год. Работи и специализира вътрешни болести 1985 - 1991. Специализира нуклеарна медицина 1991 – 1993 год. във ВМА – София, където работи като началник отделение до м. януари 2018 г. Специализира нуклеарна медицина в Лондон (1994), курс нуклеарна кардиология в Будапеща (1990), работил е в Кувейт като специалист нуклеарна медицина 2012-2016 г. Рутинна планарна диагностика през целия професионален стаж по нуклеарна медицина, SPECT (1992-1999 и 2012 – 2016), SPECT/CT (2015-2016).