Д-р Тодор Димитров

Кардиолог
Завършва Медицински университет София през 2007 г. с отличие. От м. декември 2008 до м. юни 2009 г. специализира Детска кардиология в Национална кардиологична болница. От м. юли 2009 г. е специализант по Кардиология в Токуда Болница София под ръководството на доц. Иво Петров. Придобива специалност „Кардиология“ през 2013 г. От м. октомври 2009 г. е част от екипа на Клиника по Кардиохирургия на Токуда Болница София. Притежава следните сертификати: • Европейски сертификат за трансторакална ехокардиография (ЕАCVI) – 2013 г. • Сертификат за Ехокардиография – фундаментално ниво (МУ-София) – 2014 г. • Сертификат за Ехокардиография – експертно ниво, вкл. трансезофагеална ехокардиография и стрес-ехокардиография (МУ-София) – 2015 г. • Регистрация с право на кардиологична практика във Великобритания (Британски Медицински съвет – GMC) – 2016 г. • Сертификат за владеене на Английски език ниво C1 (IELTS 8) – 2016 г. Професионални интереси: • Клапни болести на сърцето – ехокардиографска диагноза и оценка на тежестта, преценка на необходимостта от оперативна корекция, дългосрочно проследяване на пациенти с клапни протези. Трансезофагеална ехокардиография Членство в медицински дружества: • Европейско кардиологично дружество – ESC • Европейска асоциация за образна диагностика на сърдечно-съдовата система – ЕАCVI Д-р Димитров извършва амбулаторни прегледи в ДКЦ „Токуда“.