Д-р Снежина Ненова

лекар по Дентална медицина
Завършила "Дентална медицина" в Медицински университет - София. От 2012 г. преминала индивидуално обучение и придобит опит върху широк спектър от стоматологични услуги във водеща дентална клиника. Диплома за втора магистратура по „здравен мениджмънт“ от Медицински университет – София. Присъствала на множество допълнителни лекции и обучителни програми за консервативно и терапевтично лечение. Притежава сертификати от допълнителни квалификационни курсове в областта на естетичната стоматология, пародонтология, ендодонтия. Интереси в областта на естетична и детска дентална медицина.