Д-р Румен Събов

хирург, лицево-челюстен хирург
Специалист по орална и лицево-челюстна хирургия. Специализирал е в областта на оралната имплантология във водещи институти в Швейцария, Германия и Франция. През 1990 година е назначен за редовен преподавател в МУ-София, Факултет по стоматология, Катедра по Орална и Лицево-челюстна хирургия и като хирург към прилежащия и стационар. От 1998 година е главен асистент. Водил е практически упражнения по орална и лицево-челюстна хирургия на студенти по стоматология от 3, 4, 5 курс и СДК, както и на студенти по медицина. Професионална реализация: Първи в България въвежда метода на Направлявана Тъканна Регенерация (G.T.R.) за лечение на заболяванията на пародонта чрез прилагане на резорбируеми мембрани. От 2002 до 2004 година е Управител на Университетски Хоспис “Св.Мина”, където се осъществява следоперативна рехабилитация и възстановяване на болни, претърпели тежки онкологични интервенции в лицево-челюстната област. От 2004 година до сега работи като хирург в собствена клинична практика. От 2010 година е ординатор в звеното по ЛЧХП на МБАЛ „Токуда”-София. Консултант за България на имплантологичната система ANKYLOS. Членства в професионални организации: Член е на български и чуждестранни професионални организации като „Сдружение на Оралните и Лицево – Челюстни Хирурзи в България”, БЗС, СБЗ, БАОИ-зам.председател, GADF, ICOI ,EACMFS, IAOMFS и др. Автор е на над 20 публикации в български и чуждестранни издания, и е изнесъл над 30 доклада на научни форуми в България и чужбина.