Д-р Мартина Колева

лекар-специализант по Образна диагностика
Д-р Мартина Колева е специализант в клиниката по образна диагностика на
Аджибадем Сити Клиник Токуда от 2018 г. насам.
 • Клинични интереси

  Клинични интереси
  Д-р Колева има интерес към онкологичните аспекти на урогениталната и
  гастроинтестинална рентгенология, както и към образната диагностика на млечните
  жлези.
 • Професионален опит

  Професионален опит
  • След дипломирането си провежда клиничен стаж в клиниката по нуклеарна
   медицина към АСК Онкологичен център Младост, както и различни обучения в
   сферата на абдоминалната ехография към УБ “Лозенец”.
  • От януари 2018г. стажува в клиниката по образна диагностика на АСК Токуда,
   където изкарва специализирано обучение по ехографска диагностика на млечните
   жлези. Същата година след конкурс е зачислена като редовен специализант в
   клиниката за периода 2018-2022 г.
 • Образование

  Образование
  Д-р Колева е завършила медицина с отличие в СУ “ Св. Климент Охридски” през 2017 г., нареждайки се сред челните места по успех във випуска си.
 • Спецификации и квалификации

  Спецификации и квалификации

  От началото на специализацията си д-р Колева е изкарала множество курсове за подобряване на квалификацията си:

  • Ежегодни тематични курсове на ESOR по програмата за ЕDiR (European Diploma in
  • Radiology) за образна диагностика на абдомен, млечни жлези, гръден кош, сърдечно-
   съдова система, педиатрия. 2018-2021г.
  • ESOR GALEN курс по урогенитална образна диагностика, Октомври 2020г.
  • ESOR курс “Oncology of the abdomen and pelvis”, Юли 2021г.
  • Тематични срещи на Radiology Together от 2018г. насам.
  • Тематични курсове “Компютърна томография”, 2020-2021г.
 • Членства в научни дружества

  Членства в научни дружества
  • European Society of Radiology (ESR)
  • European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology (ESGAR)
  • Българска асоциация по Радиология (БАР)
  • Български лекарски съюз (БЛС)
Свързани блог статии

Свързани блог статии