Д-р Магда Йонева

Началник отделение
Началник Клинична Микробиология
Завършила е медицина в МУ-Пловдив през 1975 г. Специалност „Микробиология” придобива през 1988 г. От 1985 до 1995 г. завежда микробиологичната лаборатория към Столична ХЕИ. От 1995 до 2006 г. д-р Йонева завежда микробиологичната лаборатория към Втора МБАЛ - София, както и микробиологичната лаборатория към МБАЛ „Вита” в периода 1998 до 2006 г. В МБАЛ "Токуда Болница София" от откриването й. Д-р Йонева има публикации в специализирани издания на тема вътреболнични инфекции, уроинфекции, генитални инфекции и др. През 2005 г. участва в програмата за обмен на опит във болничната верига „Токушукай” в Япония. Член е на Българската асоциация по микробиология; Клуба на килинчния микробиолог към Съюза на учените в България и Дружеството по микробиология, както и на Европейското дружество по клинична микробиология и инфекциозни болести.