Д-р Кристина Стоянова-Димитрова

Гастроентеролог
Д-р Кристина Стоянова - Димитрова е завършила медицина в Медицински Университет София през 2013г. За периода 2014-2018г. е зачислена като редовен лекар-специализант по гастроентерология в отделение Гастроентерология на Болница Токуда под ръководството на д-р Розалина Балабанска и д-р Радин Цонев. През декември 2018 г. д-р Стоянова завършва своята специализация и придобива специалност Гастроентерология. Има квалификация за извършване на абдоминална ехография. От 2014г. се занимава с лечение на хронични вирусни хепатити. Участва в множество конференции и форуми по гастроентерология и хепатология в България и чужбина. Владее английски и немски език. Д-р Стоянова е член на Българското дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография (БДГГЕАЕ) и Българска асоциация по ултразвук в медицината (БАУМ). Владее английски и немски език. Научните й интереси са насочени в областта на хепатологията, панкреасните заболявания, ултразвукова диагностика и манипулации под ултразвуков контрол.