Д-р Кремена Димитрова

педиатър, детски нефролог
Завършила е МУ-София през 1998 година. Придобива специалност "Детски болести" през 2006 година и втора специалност "Детска нефрология" през 2012 г. От завършването си до 2006 година работи в Специализираната болница за активно лечение на детски болести. От 2009 година е част от екипа на Клиниката по Педиатрия на Токуда Болница София. Професионалният ѝ интерес е в областта на детската нефрология и хемодиализа. Завършила е два курса в Залцбург, Австрия - "Обща педиатрия" през 2006 г. и "Спешни състояния в педиатрията" - 2007 г. Провежда ехография на коремни органи.