Д-р Ивилин Тодоров, дм

хирург, кардиохирург
Д-р Ивилин Тодоров има над 14 години опит в кардиохирургията.  Интересите и специализациите му са в областта на минимално инвазивната клапна кардиохирургия, реоперативна кардиохирургия, кардиохирургични интервенции при високорискови пациенти и хирургично лечение на терминална сърдечна недостатъчност. Д-р Тодоров завършва Медицински университет – София.  Специализирал е кардиохирургия в Хърватска, минимално-инвазивна клапна кардиохирургия в Австрия и детска кардиохирургия в Германия. От 2019г. насам д-р Тодоров е асистент в Медицински университет - СУ "Св.Климент Охридски". 
 • Клинични интереси

  Клинични интереси

  Минимално инвазивна клапна кардиохирургия, реоперативна кардиохирургия, кардиохирургични интервенции при високорискови пациенти , хирургично лечение на терминална сърдечна недостатъчност.

 • Професионален опит

  Професионален опит
  • От 2002 до 2007 г. - УМБАЛ '"в.Екатерина" гр.София
  • През 2007г. д-р Тодоров се присъединява към екипа на клиника по Кардиохирургия на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда. 
  • През 2019г. става асистент в Медицински факултет - СУ „Св.Климент Охридски“
         

 • Образование

  Образование
  • През 2001г. завършва специалност "Биология и биотехнология" в НПМГ “Акад. Любомир Чакалов”, София. 
  • През 2007г. завършва медицина в МУ - София

   

   

   

 • Спецификации и квалификации

  Спецификации и квалификации
  • 2012г. - Специализация по кардиохирургия, University Hospital Centre Zagreb, Croatia
  • 2013г.-2019г. - Специализация по минимално-инвазивна кардиохирургия, Department of Cardiac Surgery of Medical University Innsbruck , Austria
  • 2014г. - придобита специалност по кардиохирургия, МУ-София
  • 2017г.-2019г. - завършва магистър, специалност Здравен мениджмънт, МУ-София
  • 2019г. - Специализация по детска хирургия, UNIVERSITATS KLINIKUM HEIDELBERG, гр.Хайделберг, Германия