Д-р Георги Савов

Невролог Отоневролог
Д-р Савов притежава правоспособност за електромиографиографска диагностика на нервната система и по отоневрология. Професионално развитие: 1996-1998 г. ординатор в Бърза помощ – София окръг 1998-2005 г. специализант към Клиника по неврология, Александровска Болница и ординатор в Неврологично отделение към МБАЛ Самоков 2005-2010 ординатор в Неврологично отделение към МБАЛ Самоков, клинична електромиография 2009 г. отоневрологичен кабинет - гр.Самоков В екипа на Клиника по неврология към „Токуда Болница София” от 01.09.2010 г. Следдипломна квалификация: 2006 г. придобита специалност по Неврология – Медицински Университет, гр. София 2006 г. специализира клинична електромиография при проф. Ишпекова 2009 г. специализира отоневрология при проф. Карапанчев и доц. Петрова Научни интереси: Световъртеж и нарушения в равновесието, заболявания на периферната нервна система, дегенеративни и възпалителни заболявания.