Aa
Клинична лаборатория

Д-р Елена Пунчева

лекар Клинична лаборатория Болница Токуда
Завършила е медицина през 2001г. в МУ София. Веднага след дипломирането си започва работа в МДЛ „Диагностика” под ръководството на проф.Шипков. В периода 2003г.-2008г. е специализант по Клинична лаборатория в МБАЛ „Царица Йоанна” - ИСУЛ. Има опит при провеждането на клинични изпитвания. Участва редовно в национални конференции по Клинична лаборатория, конгреси, курсове за повишаване на следдипломната квалификация и др. От юли 2009г. е част от екипа на Клинична лаборатория в МБАЛ Токуда Болница София. Научните й интереси са в областта на имунофенотипизацията на левкоцити в периферна кръв и костен мозък.