Д-р Делчо Георгиев

Съдов хирург
Д-р Георгиев има над 6 години опит в областта на съдовата хирургия. Той се присъединява към екипа на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда през 2017 г. Д-р Георгиев преминава през множество международнни курсове по специалността си. Той владее английски, немски и руски език. 
 • Професионален опит

  Професионален опит
  • 2014 г. -  Клиника по коремна хирургия, Военномедицинска академия - София
  • 2014 – 2015 г. - Кръжок по спешна хирургия и онкохирургия, УМБАЛ "Александровска"
  • 2015 г. - Първа хирургична клиника, УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов"
  • 2010 – 2016 г. - Хирургично отделение, МБАЛ Хасково
  • 2016 г. - Втора хирургична клиника, УМБАЛ "Александровска"
  • 2017 г. - Пета МБАЛ - София 
  • 2017 - до момента - Клиника по съдова хирургия в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда

 • Спецификации и квалификации

  Спецификации и квалификации
  • 2013 г. - The 5th INTERNATIONAL POSTGRADUATE COURSE OF IASGO
  • 2018 г. - Удостоверение за правоспособност за работа с йонизиращи лъчения
  • 2018 г. - International Forum for Minisurgery and Phlebectomy of Varicose Veins
  • 2019 г. - Реконструкции в лицево - челюстната област чрез микросъдови анастомози
  • 2021 г. - Удостоверение за участие в медицински форум "Регионален подход в лечение на хроничната венозна болест"
  • 2020 г. - Грамота за висок професионализъм в борбата с COVID-19
  • 2023 г. - Удостоверение за ендоваскуларна хирургия
  • 2023 г. Удостоверение за ултразвукова съдова диагностика
  • 2023 г. - Склеротерапия - Canadian Board of Aesthetic Medicine