Д-р Анушка Рапонджиева

Нефролог

Д-р Рапонджиева е нефролог с над 30 години опит в лечение на всички нефрологични заболявания. Работи в УМБАЛ Токуда от основането й през 2006г., отначало в отделение по вътрешни болести, а сега – в Клиника по вътрешни болести, отделение по нефрология. Освен хоспитализирани пациенти, д-р Рапонджиева консултира и амбулаторни пациенти в ДКЦ Токуда, като има договор със Здравна каса. Извършва абдоминални ехографии на консултираните пациенти. Наблюдава диспансерно пациенти с нефрологични заболявания. Най-голям опит има в лечението на гломерулонефрити, пиелонефрити, бъбречно-каменна болест.

 • Професионален опит

  Професионален опит

  След работа по разпределение в гр. Батак и гр. Средногорие, през 1986г. печели конкурс и започва работа в Първа нефрология на Медицинския университет като асистент. Съчетавайки успешно лечебна, преподавателска и научна работа, през 1996 става старши асистент, а през 1998г. - главен асистент към същата клиника. В този период придобива специалности по Вътрешни болести и по нефрология. През 2006г. започва работа като нефролог в МБАЛ Токуда, отделение по вътрешни болести. В момента е нефролог в Клиника по вътрешни болести, отделение по нефрология. Работи и в ДКЦ Токуда, където консултира пациенти вкл. по НЗОК. 

 • Образование

  Образование
  Завършва медицина през 1984г. в Медицински университет – София
 • Членства в научни дружества

  Членства в научни дружества

  Член е на Българското дружество по нефрология и на Европейското дружество по нефрология – ERA. Участва редовно с доклади и постери в дейността им.

  От 2 години е преподавател по вътрешни болести и нефрология в Медицинския факултет на Софийски университет.