Здравка Спасова

Мedical physicist Медицински физик
Завършва Физика (Медицинска физика) в Софийски университет през 2007 г. В Болница Токуда е от април 2009 г., като участва активно в калибрирането на новата апаратура и лицензирането на Отделението. Участник в Европеиско Училище по Медицинска Физика във Франция през 2008 и 2009 г. Владее писмено и говоримо английски и руски език.