Aa
Асистирана репродукция

ак. Тонка Нешева

Акушерка Болница Токуда
Тонка Нешева е завършила специалност „Акушерка“ във Факултет „Обществено здраве“ на Медицински университет – София. Има десетгодишен професионален опит в областта на здравната администрация, като част от екипа на отдел „Информационно обслужване“ в Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Света София“ ЕАД, гр.София. В периода 2015г. – 2018г. работи в Медицински комплекс „Д-р Щерев“, където насочва професионалните си интереси към репродуктивната медицина. Непрекъснато повишава квалификацията си и участва във формите за продължаващо обучение за специалистите по здравни грижи, като в началото на 2019 година завършва няколко курса: „Обучение на анестезиологични акушерки – съвременни анестетични техники и медикация, видове анестетици.“, „Обучение на операционни акушерки – организация на работата в операционен блок асептика и антисептика; хирургичен инструментариум и хирургични консумативи.“, „Обучение на операционни акушерки по ендоскопска техника.“, „Профилактика на рака на маточната шийка – роля на акушерката.“. От юни, 2019 година се присъединява към екипа на Центъра за асистирана репродукция Аджибадем Сити Клиник ДКЦ Токуда, София.