Катрин Балабанова

Медицински секретар
Завършила Медицински университет-София с бакалавър ,,Обществено здраве и здравен мениджмънт'' през 2014 г. и магистратура по същата специалност ,,Обществено здраве и здравен мениджмънт'' през 2016 г. Работи в Аджибадем Сити клиник болница Токуда от началото на 2016 г. Предишен опит, свързан със специалността: административна дейност в Медикодиагностична лаборатория.