Какво представлява ХОББ и кои са типичните симптоми?

Хроничната обструктивна белодробна болест или ХОББ е хронично заболяване, т.е. продължително, развива се в дълъг период от време и страданието от него е продължително. Най-общо представлява заболяване, които води до увреждане на дихателните пътища, дължащо се на различни фактори. Хронично увреждане, за съжаление почти необратимо, които води до постепенно ограничаване на дихателната функция, затруднения и симптоми от страна на дихателната система, свързани най-вече със задух, кашлица, продукция на секрети и постепенно ограничаване на физическата активност.

Продължителната кашлица на пушачите може ли да бъде симптом на болестта, защото казваме, че това е болестта на пушачите. Има ли и други рискови фактори?

Счита се, че ХОББ е заболяване, което се предизвиква от увреждане на дихателните пътища от външни фактори на околната среда или фактори, свързани с развитието на организма - вътрешни генетични фактори или вродени състояния. Но основният причинител на ХОББ в съвременния свят е увреждане на дихателните пътища, причинено от тютюнопушене. Разбира се, всякакви други вредни газове в заобикалящата среда, най-вече газовете от органични горива използвани за отопление или готвене, постоянното излагане на хората на такива вредни газове, също може да бъде причина за развитие на ХОББ. Но в съвременните развити общества, каквото е Европа, основна причина е тютюнопушенето. Има и някои генетични предразположения, като липса на определени ензими, които са отговорни за развитие на дихателната система, но това са по-редки форми, както и някои вродени състояния – грешка в развитието, чести инфекции в ранна детска възраст или пренатално, биха могли да бъдат предразполагащ фактор за бъдещо развитие на ХОББ.

В сезона на вирусните инфекции много хора кашлят. До каква степен това може да ни подведе да отложим изследването и диагностиката?

Симптомите на ХОББ са хронични и имат голяма продължителност във времето. Остро появилата се кашлица, свързана с респираторна инфекция, най-често вирусна, каквато е в този период, общо взето не е предвестник на ХОББ. Това е дълговременно и хронично заболяване, симптоматиката се развива за дълги периоди от време – месеци, години. Нашите пациенти много често казват, че кашлят от години, но го отдават на тютюнопушенето. Хроничната симптоматика на кашлица и задух, при наличието на рискови фактори – най-вече тютюнопушенето, трябва да ни навежда на мисълта, че пациентът има ХОББ.

С какви изследвания се диагностицира ХОББ?

ХОББ е диагноза, която се поставя чрез спирометрия. Спирометрията е изследване на дихателните обеми и капацитети. Не всяка хронична кашлица и хроничен задух, при пушач дори, се дължат задължително на ХОББ. Специалист пулмолог трябва да консултира пациента, прави се изследване на дишането, които е специфично, със специфични критерии, търсим т.нар. обструктивен синдром – релативно стеснение на дихателните пътища. При наличието на хронична симптоматика, промените от функционалното изследване на дишането и анамнеза за рискови фактори като тютюнопушене или излагане на други вредни газове, тогава можем да поставим диагнозата ХОББ.

 Ако човек спре цигарите или ограничи рисковите фактори може ли да се излекува? Може ли да се възстанови напълно или да се подобри състоянието му?

По дефиниция ХОББ е предотвратимо заболяване. Хората, които са рискови за развитие на ХОББ, биха могли да предотвратят развитието на ХОББ, излизайки от рисковите фактори. Лечимо е до такава степен, че ако се хване в началните стадии и се спре излагането на рискови фактори, би могло в някаква степен, мисля от опит, че това не е 100%, да се върне донякъде назад. Има опасност от прогресиране, дори да се спре рисковият фактор тютюнопушене. Ако имате тежък ХОББ и спрете да пушите, този ХОББ може и да прогресира. Виждали сме и такива случаи.

Как се лекува ХОББ?

Най-вече трябва да се спре експозицията на рисковия фактор. Това е основното, което би могло да повлияе хода на болестта, т.е. тя да не прогресира, а да регресира ако това е възможно. Всички останали медикаменти, най-вече инхалаторни - ние даваме лекарства, които се вдишват или т.нар. помпички, спрейове, прахови инхалаторни лекарства, доста подпомагат симптоматиката на пациентите, подпомагат тяхното дишане, симптомите на уморяемост и кашлица. Те разширяват дихателните пътища и са противовъзпалителни, но като цяло не водят до дефинитивно излекуване на това заболяване. Те са поддържащо лечение. Разбира се, в напредналите форми се използва кислородотерапия, друг тип вентилация – ако се стигне до дихателна недостатъчност, защото проблемът при ХОББ е, че постепенно и прогресиращо може да се достигне до дихателна недостатъчност в една или друга степен.

 Споменахте, че има хора, които спират цигарите, но заболяването може да продължи да прогресира?

Това са тежки форми на заболяването, при които деструкцията на белодробната тъкан е достигнала до сериозни нива, тежък емфизем – един от компонентите на ХОББ. Когато се достигне до тежка степен на заболяването, с тежки структурни промени – тежък емфизем, много тежък бронхит, обикновено е при хора, които са имали симптоми много дълго време, тогава ако спрат тютюнопушенето ще има благотворен ефект – няма да има толкова чести влошавания на симптомите, би могло заболяването да остане в тежката форма, дори малко да прогресира. Това е един от възможните варианти, ако има много тежко заболяване.

До какви усложнения може да се стигне при забавяне на лечението и поставяне на диагнозата?

До дихателна недостатъчност. Това е затруднение на дишането и на насищането на кръвта с кислород във всичките й степени. Има пациенти с много тежка дихателна недостатъчност, които са на постоянно кислородолечение и в дома си. Тези хора са ограничени във физическата си активност. Имаме стандартизирани въпросници - световно приети стандарти, за определяне тежестта на заболяването, с въпроси като „Вие днес можете ли да се облечете без да се задъхате?, „Можете ли да отидете до магазина?“, „Можете ли да вършите домашната си работа без да се затруднява дишането ви?“. Пациентите с ХОББ в напреднала фаза имат тези проблеми, трудно се обслужват вкъщи сами, на кислород са, трудно могат да ходят навън.

Това по-възрастни хора ли са или не е задължително?

Не е задължително. Виждаме тежка ХОББ и при по-млади пациенти. Имаме случай на пациент на 58 години, който пуши от 30 години по 2-3 кутии цигари на ден. Достигнал е до кислородна необходимост почти през целия ден и има редица ограничения. Трябва да се знае, че ХОББ не е само белодробно заболяване. Тютюнопушенето уврежда и други тъкани – там където има съединителна тъкан, кожата и сърдечно-съдовата система също се засягат. Хората с ХОББ имат богата коморбидност, т.е. съпътстващи заболявания, най-вече от сърдечно-съдовата система.

Как може пациент с ХОББ сам да си помогне? Препоръки?

Да се изследва при пулмолог, за да се прецени има или няма ХОББ. Не всяка кашлица и задух са ХОББ, дори и при пушач. Трябва да се прецизира, да се изследва дишането, да се направят допълнителни изследвания – кръвни, рентгенологични, разбира се, тютюнопушенето да се спре, да има здравословен живот, двигателна активност. Много от тези хора се затрудняват да се движат, защото се задъхват и спират движението, което е още по-вредно. Препоръчваме поне по 20 минути на ден движение – ходене, разходка на място с чист въздух, дихателни упражнения, здравословна храна, спиране на тютюнопушенето, редовен контрол при пулмолог, кардиолог, личен лекар.

 Интервю на д-р Диана Лекова-Никова  - интернист и пулмолог в Клиника по пневмология, за Българско национално радио – Благоевград, „Здравен компас“.