Интервенционната електрофизиология е изключително динамично развиваща се подспециалност на кардиологията, която позволява адекватно третиране на пациентите с ритъмни и проводни нарушения.

Центърът по Електрофизиология в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда е най-големият в страната и предлага  най-комплексни процедури в цялата международна група на Аджибадем. Екипът на отделението извършва над 500 аблации годишно.

„Като цяло България заема достойно място на европейската карта по отношение на инвазивната кардиология  и е една от водещите страни като брой процедури и като обем дейност, което е от голяма полза за българския пациент. При заболяванията, които се третират интервенционално, болният получава наистина адекватна медицинска помощ. Това има особена стойност най-вече при лечение на острия инфаркт на миокарда.“, сподели в интервю за в-к Капитал доц. д-р Васил Трайков, дм -  началник на Отделение по Инвазивна Електрофизиология и Кардиостимулация в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда. 

Наличието на интервенционални лаборатории позволява бърза реакция и своевременно и правилно лечение на това животозастрашаващо състояние чрез осъществяване на първична ангиопластика. Тя е методика, която приложена навреме, води до значително подобрена преживяемост и оптимистична прогноза на пациентите. Прилагането на това утвърдено лечение е от огромна полза за обществото ни.

„Чрез прилагането на т.нар катетърна аблация ние на първо място можем да излекуваме пациента, на второ - да контролираме заболяването. В първия случай пациентът ни е напълно излекуван и не се налага да провеждане на медикаментозно лечение или то може да бъде значително редуцирано. Това означава, че методите на лечение в интервенционалната електрофизиология ни дават възможност силно да намалим необходимостта от съпътстващо лечение и да подобрим значително качеството на живот. Това е много важно по отношение на придържането към терапията. Най-ценното обаче е, че успяваме да върнем пациента в обществото като негов активен член.“, допълни доц. Трайков.

По думите му същото важи и за имплантируемите електронни устройства за контрол на сърдечния ритъм.

„Това са устройства, чието приложение е с ясни доказателства за полза по отношение на преживяемостта. В това число влизат електрокардиостимулаторите, които се използват за лечение на проводните нарушения на сърцето. Тук попадат и една друга голяма група устройства - имплантируемите кардиовертер-дефибрилатори. Те се поставят при пациенти, които са в риск от развитие на високочестотни и животозастрашаващи камерни ритъмни нарушения. Това са скъпоструващи устройства, които обаче имат ясна полза по отношение на преживяемостта на пациентите - т.е. това е животоспасяваща терапия.“, сподели специалистът.

Антикоагулантното лечение при предсърдно мъждене от своя страна е това, което променя прогнозата по отношение на емболичните инциденти. Основната полза от тези интервенции е по отношение на подобряването на качеството на живот.

„Имаме данни от скорошни проучвания, че ранният контрол на ритъма е свързан с по-ниска честота на големите сърдечно-съдови събития, включително и смъртност. Поради това към този момент приемаме, че тези пациенти, които имат завишен емболичен риск, не трябва да преустановяват лечението с антикоагуланти след катетърна аблация с ефективен контрол на ритъма.“, каза доц. Трайков. 

Сърдечно-съдовите заболявания продължават да бъдат голям социален проблем, те са основната причина за смъртност, следвани от онкологичните заболявания.Началникът на Отделението по Електрофизиология в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда е категоричен, че основната причина за това е липсата на превенция.

„Подобряването на качеството на здравната грижа, която полагаме за пациентите, е от голяма важност, но профилактиката на сърдечно-съдовите заболявания е направление с огромно социално значение. В другите страни от ЕСи в световен мащаб, превенцията е сериозен приоритет. Разработени са програми и стратегии за превенция на сърдечно-съдовите заболявания, в които конкретно и в детайл са посочени насоките и интервенциите за тях. При нас точно в този аспект има дефицит. Именно затова продължаваме да заемаме челно място по сърдечно-съдова смъртност и заболеваемост. Истинската превенция на болестите на сърцето и съдовете започва с повишаване на здравната култура на населението. Това е много важен момент. На следващ етап идва щателното и редовно проследяване на пациентите. Това е голяма тема, голям проблем и направление, което трябва да е приоритет и там да се фокусират усилията на цялото общество - отделния индивид, медиите, държавните институции, всички.“, апелира доц. Трайков.