Започват групи за емоционална подкрепа за пациенти и близки на Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център

Групите за взаимопомощ се провеждат в определени дни през три седмици, като продължителността на всяка среща е час и половина. Групите за пациенти и тези за близки се провеждат отделно.

Групата за взаимопомощ, ръководена от клиничен психолог и клиничен социален работник, осигурява защитена среда за споделяне на емоции, чувства и преживявания, свързани с болестта, и справянето с нея.

Участието в групите за споделяне е безплатно за пациенти на Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център и техните близки.

Ако желаете да се включите в група за взаимопомощ или да получите допълнителна информация, моля, свържете се с Центъра за немедицинска грижа на тел. 02/ 413 73 41 или по електронна поща: care@acibademcityclinic.bg