Аджибадем Сити Клиник привлече водещия лъчетерапевт д-р Николай Недев, който ще бъде част от Клиниката по Лъчелечение в Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център, след като над 15 оглавява един от най-престижните центрове по радиационна онкология в Австралия и Нова Зеландия.

Д-р Недев притежава лиценз да практикува специалността си на няколко континента – Австралия и Нова Зеландия, Африка и Европа. Той е пионер в много аспекти на лъчелечението и е развил първата програма за лъчелечение с модулиране на дозата (IMRT) в Нова Зеландия. Под негово лично ръководство са проведени повече от 10 000 курса лъчелечение с много високо ниво на сложност.

“Аз съм щастлив да се върна след толкова много години обратно в България. Такава една стъпка винаги има не само практически, но и символни измерения. С радост се присъединявам към екипа на Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център. Истински съм впечатлен от размаха, с който е организирана новата онкологична болница. Нивото на персонала и апаратурата е наистина световно. Бих искал да помогна на българските си колеги в прилагането както на на най-иновативните методи в лъчелечение – радиохирургията (безкръвна лъчева операция), така и в организацията на онкологичната грижа за болния.” каза д-р Николай Недев. Той изрази увереност, че със своя опит в областта на лъчелечение и радиохирургия ще допринесе за прилагане на съвременно и авангардно лечение на онкологично болните пациенти.

Д-р Недев е член на американската и европейската асоциация по терапевтична радиология и онкология, както и на  австралийската и новозеландска асоциация за лечение на тумори на глава и шия. Също така е член на Кралския колеж на радиолозите на Австралия и Нова Зеландия.

Клиничните му интереси обхващат стереотактична радиохирургия и радиотерапия, лъчелечение на тумори на глава и шия, лъчелечение на мозъчни тумори. Управлението на качеството в лъчелечението също влиза в широките му професионални интереси.

“Ние сме щастливи от факта, че лекар с висока експертност беше поканен и прие да стане част от екипа ни.” съобщи проф. д-р Татяна Хаджиева, началник на Kлиниката по лъчелечение към Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център. Тя допълни, че се планира въвеждането на рутинно прилагане на радиохирургия при  тумори и метастази в черния дроб, белия дроб и надбъбреци, които до момента рядко са обект на такова лечение в България.

За Клиниката по Лъчелечение към Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център

Клиниката по Лъчелечение е интегрален компонент на онкологичната болница. Тя предоставя пълна гама от терапевтични методи с най-модерната апаратура в момента в света. На разположение на пациентите са два линейни ускорителя, единия от които Трубийм STX специализиран за стереотактична радиохирургия. Те се отличават с най-иновативните системи за планиране на лъчелечението и с вградената си система за контрол на качеството. Екипът от специалисти прилага най-новите научномедицински познания за напредъка в органосъхраняващия подход, овладяването на туморния растеж и метастазирането.

За повече информация за клиниката по Лъчелечение натиснете тук.