Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център и Онкологичен център се реакредитираха по най-високия световен стандарт за качество в здравеопазването - Joint Commission International (JCI). Международна комисия от инспектори по качество проследи дейността на двете болници и не установи нито едно нарушение на 1300 измерими показатели. Процесите по акредитация и спазването на критериите от стандартите гарантират качество и безопасност за пациентите, както и ангажимент за постоянно усъвършенстване и развитите на медицинското обслужване.

 „Изключително сме горди, че продължаваме да бъдем „Златен стандарт” за качество и безопасност, като покриваме абсолютно всички необходими изисквания на най-реномираната организация в тази област”, споделя г-н Ангел Ангелов, изпълнителен директор на най-голямата верига лечебни заведения в България Аджибадем Сити Клиник. „В рамките на 4 години за втори път защитаваме най-престижния сертификат за качествени медицински услуги благодарение на отдадеността на екипите на болниците, отличната им подготовка и стремежа да предоставим на нашите пациенти максимално високо ниво на диагностика и лечение”, допълва г-н Ангелов.

„JCI акредитацията допринася за подобрения в много области – от повишаване на
квалификацията на персонала до демонстриране на водещи практики в болнична среда", казва Пол Чанг, вицепрезидент акредитация, стандартизация и оценяване в Комисията по международна акредитация. „Поздравяваме Аджибадем Сити Клиник за усилията да подобрява непрекъснато качеството на болничните услуги в името на безопасността на пациента", допълва той.

За да заслужат отличието на JCI, болниците на Аджибадем Сити Клиник доказаха, че продължават да отговарят на всички критерии в 14 международни стандарта. Тяхното изпълнение отразява отлично представяне в две основни направления - грижи за пациента и организация и управление на лечебните заведения. Положителната оценка по всички показатели е описана в подробен доклад, получен от централата на JCI в Чикаго, САЩ, както и присъждането на статута “Акредитирано лечебно заведение” на Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център и Онкологичен център.

Инспекторите изразиха добрите си впечатления от условията и начина на предоставяне на услуги в най-новото и модерно лечебно заведение в групата – Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център. Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център е първата болница в България, акредитирана от JCI, която получи за първи път сертификат през 2014 г. Заедно с Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда лечебните заведения в най-голямата болнична верига у нас, сертифицирани по JCI, са общо 3. С тях Аджибадем Сити Клиник затвърждава своите намерения да бъде лидер в предоставянето на качествена медицинска помощ в България.

 

 

За Joint Commission International (JCI): JCI е международна организация, която акредитира лечебни заведения в целия свят от 1998 г. Тя е дъщерно дружество на [Съвместната] Комисия за акредитация на здравните заведения (Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations или само JCAHO), най-голямата акредитираща организация в САЩ. Информация за дейността на JCI може да се получи на: www.jointcommissioninternational.org.

За Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център: Разположен в сграда на 5 етажа, лечебният комплекс разполага с най-съвременната диагностична апаратура в страната, болничен стационар с 84 легла, 5 операционни зали за кардиохирургия и съдова хирургия, както и с две ангиографски лаборатории. Болницата и диагностичният център са оборудвани с първия в България 3 Тесла Магнитен резонанс. Медицинският екип на „Аджибадем Сити Клиник“ включва водещи лекари с доказан опит у нас и в чужбина. Приоритет за лечебното заведение и неговия екип са максимално щадящи за пациентите процедури като сърдечни катетеризации, ендоскопски и ендоваскуларни процедури, интервенционални нерво-съдови процедури и периферни съдови интервенции.

За Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център: Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център е модерно болнично заведение за коплексно и високотехнологично лечение на злокачествени заболявания. Онкологичният център има екип от водещи специалисти, лидери в своите области. Болницата е оборудвана с 2 линейни ускорителя от най-висок клас и има обособени клиники по медицинска онкология, лъчетерапия и радиохирургия, нуклеарна медицина, образна диагностика, гастроентерология, обща и клинична патология, генетика. В болницaта се извършва химиотерапия, таргетна терапия, генетични консултации, рехабилитация и психологическа стабилизация на пациентите и техните близки. Пациентите имат достъп до авангардни технологии като PET/CT и SPECT/CT за образна диагностика, 3D мамограф с томосинтеза, апарат за автоматизирано смесване на лекарства и др.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В случай, че станете свидетел на некачествена грижа и застрашаване на пациентската безопасност, бихте могли да сигнализирате на тел. 0895584017 или директно да докладвате случая към JCI тук.

The hospital notifies the public it serves about how to contact its hospital management and JCI to report concerns about patient safety and quality of care. Methods of notice may include but are not limited to, the distribution of information about JCI, including contact information in published materials such as brochures, and/or posting this information on the hospital’s website. The following link is provided to report a patient safety or quality of care concern to JCI: link